Regjeringen og Advokatforeningen er blitt enige om nye tiltak for salærordningen, og at aksjonen derfor skal avsluttes fra tirsdag morgen.

Det opplyste justisminister Emilie Mehl (Sp) og Advokatforeningens leder Siri Teigum på en felles pressekonferanse mandag ettermiddag.

– Vi har hatt en god og konstruktiv dialog den siste tiden, og jeg er veldig takknemlig for at Advokatforeningen har vært imøtekommende om å finne tiltak for å bedre advokatenes situasjonen både nå og på lengre sikt, sier Mehl.

Annonse

Advokat/jurist innen opphavsrett

Ny forskrift

Mehl opplyser at Regjeringen vil øke satsen for salæret med 50 kroner i statsbudsjett for neste år. Salærrådet anbefalte sist en gradvis opptrappingsplan til rundt 200 kroner høyere enn dagens 1265 kroner. Dette er blitt avvist av departementet, under henvisning til at departementet ikke kan binde fremtidige storting i budsjettbehandlingen. Og noen slik plan blir det heller ikke med den nye avtalen.

I tillegg til 50-kroners økningen i neste statsbudsjett, skal regjeringen vedta en forskrift om at rettshjelpssatsen årlig skal prisjusteres, for å unngå at satsen underreguleres i forhold til prisvekst, slik man har sett i tidligere år.

Endelig skal det nedsettes et utvalg som skal avgi en NOU om hele salærordningen.

– Skaper en trygghet

– Aksjonen har vært utfordrende, og vi mener det vil være nyttig at vi får en større gjennomgang av hele salærordningen, med tiltak på lengre sikt. Foreningen vil bli involvert i utarbeidelsen av mandatet, og det vil vi komme tilbake til med mer detaljer ut over høsten, sier Mehl.

Leder av foreningen Siri Teigum sier at hun og statsråden har hatt god og tillitsfull dialog over de siste ukene.

– Det setter Advokatforeningen stor pris på, og vi mener denne forskriftsreguleringen vil skape en trygghet i bunnen, som er viktig for advokatene. Det er en samlet forening som står bak denne enigheten, sier Teigum.

– Det er mange som har etterlyst en forpliktende opptrappingsplan mot det nivået Salærrådet har anbefalt, er dette noe dere har gitt opp nå?

– Det er riktig at det ikke er en opptrappingsplan i denne avtalen, men det ligger en anerkjennelse av Salærrådet i dette. Og så vil det i forbindelse med de enkelte budsjettbehandlingene være en prosess om ooptrappingen, og der kan ikke vi vente at vi skal være enige hver gang. Men nå har vi et godt fundament, og vi har en forskriftsfesting av at satsen skal indeksreguleres, sier Teigum.