Bakgrunnen er en rettsavgjørelse fra 1984 som fastslo at dommere skulle rette seg etter føderale byråer for å bestemme en rimelig tolkning av loven dersom ordlyden var uklar.

Rettspraksisen, som omtales som Chevron, har vært kritisert av konservative og forretningslivet i mange år. Kritikken har gått på at rettspraksisen har gitt for mye makt til eksperter som jobber for regjeringen, snarere enn til rettsvesenet.

Annonse

Advokat søkes til veletablert kontorfellesskap

De liberale dommerne tok dissens i saken som handlet om fiskeselskaper som utfordret et statlig drevet program utenfor New Englands kyst.

– Domstolene kan ikke legge seg på byråenes tolkning av loven bare fordi loven er tvetydig, sier høyesterettsdommer John Roberts.

(©NTB)