Han jobber primært med barne- og familierett, men også med saker etter opplæringsloven, samt saker om økonomiske ytelser etter folketrygdloven.