Sund har i i mange år arbeidet tett på sjømatnæringen, både som advokatfullmektig i Schjødt, som forsker på Universitetet og som 
utreder for Nærings- og fiskeridepartementet. Han har også bakgrunn fra Justisdepartementets lovavdeling, og er nå i sluttfasen med sin doktoravhandling om et emne i skjæringsfeltet mellom kontraktsrett og havbruksrett.

Sund er forfatter av kommentarutgave til akvakulturloven, og har skrevet en artikkel om tillatelser til kommersielt fiske, som er pensum i fiskeri- og havbruksrett, opplyser Schjødt.