Kontoret i Bodø er Haavinds første med permanent bemanning utenfor Oslo, og vil legge til rette for sterkere tilknytning til viktig markeder i nordlandsregionen. Spesielt innen fiske, havbruk, fornybar energi, eiendom, entreprise og infrastrukturprosjekter.