Skal du rekruttere en jurist – enten til advokatvirksomhet, rådgivning, saksbehandling, en lederstilling eller til studentstillinger?

Denne høsten har trafikktallene på Rett24 nådd nye rekorder, med nesten en halv million sidevisninger i november. Mange av disse var til stillingsannonsene. 

Ved å annonsere på Rett24 får du derfor vist din stilling til ALLE kandidatene – ikke bare til de som har et autosøk liggende i en jobbdatabase. En brukerundersøkelse gjort i mars 2019, viser at leserne er spredt på alle yrker og alle aldersgrupper, og at veldig mange er på jakt etter jobb.

Undersøkelsen ble gjort online, og ga i løpet av de 24 timene undersøkelsen varte 1896 svar. Dette innebar en svarprosent på 32, og dermed et relativt solid statistisk underlag.

Så hva svarte leserne i mars?

Bytte jobb?

 • 72% synes stillingsannonser er interessant lesestoff
 • 37% opplyser at det er veldig (17%) eller ganske (20%) aktuelt å bytte arbeidsgiver de neste 12 månedene
 • Bare 19% utelukker å bytte arbeidsgiver det neste året

Aldersfordeling:

 • 31% under 30
 • 27% 30-39
 • 23% 40-49
 • 13% 50-59
 • 6% over 60

Yrkesprofil:

 • 30% advokater
 • 20% studenter
 • 17% jurist i offentlig virksomhet
 • 16% ikkejurist
 • 8% dommere
 • 5% jurist i privat virksomhet
 • 4% i påtalemyndigheten

Leserfrekvens:

 • 43% leser Rett24 daglig
 • 36% leser flere ganger i uken
 • 13% leser tre til fire ganger i måneden
 • 9% leser sjeldnere

Lesertallene

Rett24s journalistikk får også gjennomslag i andre medier, noe denne artikkelen (bak mur) fra Medier24 dokumenterte i sommer. Artikkelen viste at Rett24 pr da var blitt sitert 35 ganger av NTB i 2019. Siden da er dette tallet omtrent doblet.

Statistikk fra Google Analytics viser at antall unike nettlesere på ordinære dager ligger på mellom 5000 og 7000 på hverdager, og rundt 30.000 på ukebasis. I Norge er det drøyt 20.000 yrkesaktive jurister.

Hver uke genererer disse leserne rundt 100.000 sidevisninger.

Flere tusen av disse er til stillingsannonsene, som har opplevd jevnt økende trafikk gjennnom hele året.

Alle stillingsannonser på Rett24 blir vist i annonsekarusellene på forsiden, og på alle nyhetssider, og vises derfor til alle som er innom siden. Ekstra profilering kan oppnås med å legge en bannerannonse for stillingen på toppen av førstesiden eller i nyhetsartiklene.

Ønsker du mer informasjon om eller priser på våre annonseprodukter, kan du lese her, eller ta kontakt på annonse@rett24.no.