SANDS

SANDS er et av landets største forretningsadvokatfirmaer med kontorer i Oslo, Trondheim, Bergen, Ålesund, Tromsø og Tønsberg. Vi bistår store og mellomstore klienter og vekstselskaper i Norge og utlandet. Våre 150 advokater arbeider på tvers av kontorene, noe som gir våre klienter både et lokalt kontaktpunkt og full tilgang til firmaets samlede kompetanse og erfaring.

Et advokatfirma består ikke bare av advokater. For å kunne levere optimale og fremtidsrettede løsninger til våre klienter, er vi avhengige av kompetent og effektiv bistand fra flere fagområder. Vi har spesialisert kompetanse innen HR, teknologi, marked, kommunikasjon, økonomi og forretningsutvikling. Våre assistenter og resepsjonister gir verdifull prosjektstøtte, bistand og service. Sammen skaper vi rammene for leveranse og utvikling av våre produkter og tjenester.

Våre ansatte har engasjement for jobben og faget. De bryr seg om hverandre, klientene og samfunnet rundt oss.

Les mer om oss og karrieremuligheter på SANDS.no