Er du jurist og ønsker å være en del av et nasjonalt juridisk fagmiljø?

Arbeidsgiver:
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Søknadsfrist:
2024-05-01

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har et nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innenfor høyere utdanning og kompetansepolitikk. Hovedkontoret ligger i Bergen med kontorer i Tromsø, Trondheim, Oslo og Brussel.

Avdeling for juridiske tjenester, anskaffelse og tilsyn er en del av Divisjonen for styring og organisasjon og er blant annet sekretariat for Felles klagenemnd. Avdelingen yter i tillegg juridisk rådgivning og bistand til Kunnskapsdepartementet, kunnskapssektoren nasjonalt og internt i organisasjonen. Vi har også ansvaret for offentlige anskaffelser og tilsyn, og har ansvaret for den strategiske utviklingen på det juridiske området.

Vi ser etter deg som liker å arbeide med komplekse juridiske problemstillinger, og som trives med samarbeid på tvers av fagavdelinger og i organisasjonen ellers. Du håndterer flere oppgaver på samme tid og er opptatt av frister. Du har også god forståelse av direktoratets rolle i forvaltningshierarkiet.

Avdelingen består i dag av 23 medarbeidere, fordelt på lokasjoner i Bergen, Trondheim og Oslo.
Den utlyste stillingen vil ha kontorsted i Bergen, og tiltredelse er etter nærmere avtale.

Sentrale oppgaver vil være

 • Sekretariatsoppgaver for Fellesklagenemd
 • Jobbe med ulike juridiske problemstillinger innenfor hele HK-dirs ansvarsområde og portefølje, herunder problemstillinger knyttet til forvaltningsloven, universitets- og høyskoleloven, EU/EØS-rett mv.
 • Delta i utviklingen av organisasjonens prosedyrer og rutiner for juridisk arbeid, herunder personvern
 • Bistå inn i/koordinere lov-, forskrifts- og høringsarbeid
 • Gi råd/bistå avdelingene i direktoratet og eksternt fra hele kunnskapssektoren
 • Lede/delta i tverrfaglige prosjekter
 • Behandle spørsmål knyttet til innsyn, vedtak og klagesaksbehandling

Noe reisevirksomhet må påregnes da JAT er lokalisert i tre byer og en del oppdrag er for Kunnskapsdepartementet som ligger i Oslo.

Hvilken kompetanse trenger vi?

Du må ha:

 • juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
 • godt juridisk skjønn
 • relevant arbeidserfaring
 • gode formulerings- og formidlingsevner på norsk, både skriftlig og muntlig

Det er i tillegg en fordel med:

 • erfaring fra klagesaksbehandling
 • arbeidserfaring fra offentlig forvaltning, herunder lov, og forskriftsarbeid
 • annen relevant juridisk erfaring (juridisk arbeid)
 • god systemforståelse og IKT-kunnskaper
 • kjennskap til kunnskapssektoren

Vi legger vekt på at du er personlig egnet for stillingen.

Vi ønsker at du

 • er selvstendig og strukturert
 • evner å sette deg raskt inn i komplekse problemstillinger
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevne

Hos oss får du

 • et uformelt og godt fag- og arbeidsmiljø
 • mulighet for kompetanseheving og faglig utvikling
 • jobb i moderne kontorfellesskap med faglig dyktige kollegaer
 • en fleksibel arbeidstidsordning og muligheten for å jobbe hjemmefra deler av arbeidstiden
 • mulighet for trening i arbeidstiden, med inntil to timer per uke
 • mulighet for mobiltelefonordning
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjons- og låneordninger

Lønnsvilkår

 • Lønnsplassering etter kompetanse
  • rådgiver/seniorrådgiver med en årslønn mellom kroner 615 700 og 821 100
  • for spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, det trekkes to prosent av lønnen til lovfestet innskudd

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

I HK-dir tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og fagkombinasjoner vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Hvis du har funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en kan du bli positivt særbehandlet hvis du krysser av for dette når du søker stillingen. Vi inviterer minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.dfo.no/strategisk-hr/inkluderingsdugnaden/bli-bedre-pa-rekruttering/hvordan-skrive-stillingsannonser-som-0). Avkryssing i Jobbnorge danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Offentlig søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren selv ber om ikke å føres opp på søkerliste, jf. Offentligloven § 25. Søkere vil i så tilfelle bli informert om dette på forhånd.

Søknad og CV

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere søknad og utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Vi oppfordrer deg til å gi tilgang til vitnemålsportalen.

Kontaktperson