2 -3 konstitusjoner som lagdommer i Borgarting lagmannsrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2024-05-12

Borgarting lagmannsrett er landets største ankedomstol med 57 dommerembeter, 15 juridiske utrederstillinger og 34 saksbehandlerstillinger/-administrative stillinger. Lagmannsretten ledes av en førstelagmann og er inndelt i tre dømmende avdelinger. I tillegg har lagmannsretten en fjerde avdeling, som utgjør ankeutvalgene – ett for sivile saker og ett for straffesaker. Utredningsenheten er en del av denne avdelingen. Lagmannsretten har også en administrasjonsavdeling.

Lagdømmet består av tre lagsogn. Domstolen holder til i Oslo sentrum, hvor de fleste sakene behandles. Noen saker gjennomføres også andre steder i lagdømmet.

Borgarting lagmannsrett er en heldigital domstol, og vi ønsker at alle våre medarbeidere skal være aktivt med i videreutviklingen av de digitale arbeidsprosessene.

Domstolen legger vekt på høy kvalitet, effektivitet og god service overfor brukerne av domstolens tjenester.

Om stillingen

Vi får ledig 2-3 konstitusjoner som lagdommere i Borgarting lagmannsrett med varighet inntil 6 måneder. Ønsket oppstart medio august.

Kvalifikasjonskrav:

  • Juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur. eller master i rettsvitenskap med meget gode resultater
  • Minimum 10 års relevant arbeidserfaring, erfaring fra rettslivet er en fordel
  • God digital kompetanse
  • Søker må være norsk statsborger

Vi søker etter fleksible personer som holder høy faglig standard, og som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Vi ønsker motiverte og arbeidsglade dommere som kan bidra positivt i domstolens saksavvikling.

For de som konstitueres, vil det bli krevd uttømmende politiattest.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25 om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlisten.

Vi tilbyr:

  • Et selvstendig, variert og meningsfylt arbeid med mulighet for faglig utvikling
  • Godt arbeids- og fagmiljø
  • Personalkantine og trimrom
  • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Brutto årslønn for stilling som konstituert lagdommer er for tiden kr. 1 419 000,- Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd (2%) til Statens pensjonskasse.

Ytterligere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til Borgarting lagmannsrett v/førstelagmann Marianne Vollan, tlf. 21 55 80 00 eller e-post: [email protected]

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via Jobbnorge.no

Søknadsfrist: 12. mai.