Konstitusjon som lagdommer ved Frostating lagmannsrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2024-05-22

Det blir ledig en konstitusjon som lagdommer ved Frostating lagmannsrett i seks måneder, med mulighet til forlengelse i ytterligere seks måneder. Tiltredelse tidlig på høsten 2024.

Om oss

Domstolene er den tredje statsmakt. Norge har 49 domstoler med om lag 2000 medarbeidere. Som samfunnets viktigste konfliktløser er domstolene avhengig av tillit. Det innebærer at virksomheten må innfri samfunnets krav og forventninger.

Frostating lagmannsrett er en av seks lagmannsretter i Norge. Lagdømmet omfatter alle kommunene i Trøndelag fylke og Møre og Romsdal fylke. Domstolen holder til i Trondheim og har dessuten rettssteder i Ålesund, Kristiansund og Molde. Domstolen ledes av en førstelagmann og har i tillegg to lagmenn, en administrasjonssjef, 16 dommere og åtte saksbehandlere. 

Arbeidsoppgaver

Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være:

 • Planlegge gjennomføringen av tildelte saker på en effektiv måte
 • Lede og delta i rettsmøter
 • Skrive avgjørelser, både dommer, kjennelser og beslutninger
 • Gjennomgå og gi innspill til kollegers utkast til avgjørelser
 • Bidra til gode fagmiljø gjennom deling av kunnskap og erfaringer

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Hvem er du?

For å bli lagdommer må du oppfylle disse kravene:

 • Juridisk embetseksamen (cand.jur) eller master i rettsvitenskap med gode resultater
 • Relevant arbeidserfaring 
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Kompetanse i å bruke digitale verktøy
 • Norsk statsborgerskap

Vi vektlegger også disse egenskapene:

 • Høy faglig kompetanse, analytiske evner og høy integritet. Jobben er faglig like krevende som den er spennende
 • Personlig integritet og uavhengighet
 • Bred yrkeserfaring
 • Evne til å arbeide selvstedig og i team
 • Evne til å kommunisere godt med parter og aktører
 • Evne til å ta vanskelige avgjørelser
 • Personlig egnethet

Dersom du blir innsillt, må du legge frem uttømmende politiattest.

Hva tilbyr vi?

 • Godt fagmiljø og arbeidsmiljø
 • Arbeid med komplekse og varierte saker og juridiske problemstillinger
 • Faglig og personlig utvikling
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • Stilling som lagdommer lønnes for tiden med kr. 1 419 000,-

Generelle bestemmelser

Norges domstoler ønsker å være en inkluderende og mangfoldig arbeidsplass, der alle medarbeidere blir verdsatt og har like muligheter. Mangfold er en styrke, og vi vil tilrettelegge for ansatte med ulike behov. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg til å krysse av i søknadsportalen. Les mer om muligheten for positiv særbehandling på https://arbeidsgiver.dfo.no/positivsaerbehandling.

Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Personopplysninger i søknad og CV til stillingen håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Du kan lese mer om personvern på www.domstol.no/no/personvernpolicy/. Her finner du også generell informasjon om domstolene.

Vi utarbeider offentlig søkerliste og henviser til offentlighetslova § 25, andre ledd, for muligheten til å bli unntatt fra denne. Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på Søkerlister - Innstillingsrådet for dommere | Norges domstoler

Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk her".

Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.

Spørsmål om stillingen

 • Hilde Vibeke Enger
  Førstelagmann, Frostating lagmannsrett
  Telefon: 416 66 199
  E-post: [email protected]
 • Nina Opsahl
  Nestleder, Innstillingsrådet for dommere
  Telefon: 905 86 393
  E-post: [email protected]
 • Solveig Moen
  Avdelingsdirektør, Domstoladministrasjonen
  Telefon: 404 14 414
  E-post: [email protected]