En vanlig form for digital annonsering, er at nettsiden viser annonser som er plassert av for eksempel Google. Nettsiden får deretter betalt fra Google for hver gang annonsen vises til en leser.

Rett24 har valgt ikke å bruke denne tjenesten. Det er to årsaker til dette:

  • Ordningen vil medføre at leserne blir eksponert for masse annonser som ikke er faglig relevant. Ikke at det er noe galt med forbrukslån og lettbrus, det er bare ikke vår greie.
  • Rett24 ønsker ikke å etablere en forretningsmodell der det er direkte sammenheng mellom antall klikk og inntekter. Vi vil fokusere på å ha de rette leserne, ikke på å ha mange lesere.

Samtidig er det på det rene at Rett24 ikke er en veldedig stiftelse. Selskapet må tjene penger for å kunne eksistere. Vi tror (håper) at det vi taper på denne beslutningen, skal kunne tjenes inn ved at de faglig relevante annonsene som vi faktisk skal leve av, blir mer attraktive.

Daglig dekning

Skal dette skje, må Rett24 gjøre sitt ytterste for at de faglig relevante annonsene får maksimal eksponering. Dette er at arbeid som pågår kontinuerlig. I Norge er det drøyt 20.000 yrkesaktive jurister, og siden 1. november har vi levert redaksjonelt innhold spesifikt rettet mot denne gruppen.

Statistikken viser at en stor andel av Norges jurister nå oppsøker Rett24 jevnlig, og at innholdet leses grundig:

  • Daglig har Rett24 normalt mellom 2000 og 4000 unike brukere
  • Ukentlig har Rett24 mer enn 10.000 unike bruker i snitt

Skreddersydd annonsemodell

Rett24 tar ikke betalt av leserne, og har ingen investorer. Det er altså annonsene som skal finansiere all drift og alt innhold.

Ved å plassere stillingsannonsene tett opptil artiklene, har Rett24 skreddersydd et annonseprodukt for deg som vil ha tak i kandidater som ikke aktivt har søk liggende i de tradisjonelle jobbdatabasene.

Og det ser ut til å være mange.

Flere av annonsene på Rett24 har generert mer enn 1000 unike sidevisninger. Det vil si aktive klikk fra lesere som har sett annonsen i sosiale medier, eller mens de leste en Rett24-artikkel.

Hvem er leserne våre?

En unik bruker telles for hver enhet og hver nettleser som brukes. En leser som i løpet av perioden har brukt både PC og mobil, vil altså telle som to unike brukere. Det er derfor ikke mulig å si eksakt hvor mange individer som ligger bak tallene, og selvsagt ikke hvem de er. Tilsammen genererer de imidlertid rundt 160.000 sidevisninger i måneden. En sidevisning telles når en side er lastet eller klikket én gang. 

Rett24 bruker Google Analytics til å telle brukere. Og selv om dette verktøyet ikke forteller hvem som leser Rett24, så kan Facebook si en hel del:

Rett24s Facebook-side har nemlig mer enn 3200 følgere, og av disse er

  • 56 prosent kvinner,
  • omtrent halvparten bosatt i Oslo,
  • 16 prosent under 25 år, og
  • 56 prosent under 35 år

Slik leses annonsene 

Alle stillingsannonser på Rett24 blir vist i annonsekarusellene på forsiden, og på alle nyhetssider. Vi har ikke tall på hvor mange som ser annonsen på siden, uten å klikke på den. Vi kan imidlertid slå fast at rundt 20.000 unike brukere er innom én av disse sidene i løpet av 14 dager, slik at de blir eksponert for annonsene.

Men én ting er å se annonsen, noe annet er å klikke på den og se hele utlysningen. Erfaringen så langt, viser at antall klikk varierer mye med hvor spesialisert stillingen er. Det er også tydelig at styrken på arbeidsgiverens merkevare har mye å si, samt nok også utformingen av annonsens tittel.

Ukentlig har Rett24 snaut 500 sidevisninger på stillingssiden. Flere enkeltannonser har oppnådd mer enn 1000 sidevisninger. Den aller mest leste annonsen på Rett24 så langt, oppnådde 1318 unike sidevisninger. Noen av disse sidevisningene kan være generert av samme bruker, men tallene innebærer likevel trolig at rundt fem prosent av alle jurister i Norge aktivt har gått inn og lest denne annonsen.

Ingen stillinger som har vært annonsert på Rett24 i år, uansett grad av spesialisering, har oppnådd færre enn 100 klikk.

Vi tolker dette som et tegn på at Rett24 er en attraktiv annonsearena, med godt gjennomslag i juristmarkedet. 

Ønsker du mer informasjon om våre annonseprodukter, kan du lese her, eller sende en mail til [email protected].