Advokat/advokatfullmektig i enhet for prosedyre

Arbeidsgiver:
Utlendingsnemnda
Søknadsfrist:
2024-05-02

Enhet for prosedyre har ansvar for å håndtere og prosedere saker for staten ved Utlendingsnemnda. Arbeidet utføres etter avtale og i samarbeid med Regjeringsadvokaten. Enheten og dens ansatte er faglig uavhengige, og kan ikke instrueres om sin utøvelse av rollen som prosessfullmektig. Enheten består i dag av syv advokater og en enhetsleder.

Enheten har ledig to faste stillinger som advokat/advokatfullmektig, hvorav minst en fullmektig.

Stillingene vil gi omfattende prosedyreerfaring for ting- og lagmannsrett. Sakene reiser prosessuelle, forvaltningsrettslige, utlendingsrettslige og andre juridiske spørsmål, og kan by på krevende vurderinger. Du blir del av et sterkt utlendingsrettslig fagmiljø, og et pulserende og spennende prosedyrefaglig felleskap. 

Det blir stilt høye faglige krav til søkerne. Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper og evnen til å fungere i rollen som prosessfullmektig for staten.

Vi ønsker at alle som jobber hos oss, skal kunne identifisere seg med våre verdier; pålitelighet, åpenhet og respekt.

Arbeidsoppgaver

 • Forberede og føre saker for tingrett og lagmannsrett, både forføyning- og hovedsaker
 • Bistå med kunnskapsoverføring fra rettssakene til UNEs øvrige virksomhet og regjeringsadvokaten gjennom utredninger/analyser, foredrag eller lignende
 • Du må påregne noe mediehåndtering i forbindelse med enkeltsaker 
 • Andre arbeidsoppgaver i enheten må påregnes

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves at du har juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • For å bli ansatt som advokat må du ha advokatbevilling og flere års juridisk arbeidserfaring, herunder erfaring fra domstolsbehandling av sivile saker og prosedyreerfaring av nyeste dato godt utover kravet til advokatbevilling
 • For å bli ansatt som advokatfullmektig kreves det god kunnskap om domstolsprøvingen av forvaltningsvedtak, særlig utlendingssaker. Det er også en fordel med erfaring som advokatfullmektig eller dommerfullmektig
 • Du må ha god kunnskap om forvaltningsrett, utlendingsrett og annet relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk. Spesielt i stillingen som advokatfullmektig blir dette særlig vektlagt
 • Erfaring fra utlendingsforvaltningen vil være særlig interessant

Personlige egenskaper

 • Du må ha høy faglig integritet og evne til å forsvare din faglige uavhengighet
 • Du må ha høy arbeidskapasitet og evne til å levere arbeid av høy kvalitet også under tidspress ved frister under rettsprosessen
 • Du må ha gode samarbeidsevner, og samtidig kunne arbeide selvstendig
 • Du må ha evne til å formidle komplisert informasjon på en klar og forståelig måte
 • Du må være fleksibel og endringsorientert

Vi tilbyr

 • Jobb i en virksomhet som har et viktig samfunnsoppdrag
 • Godt tilrettelagt arbeidsmiljø sentralt i Oslo
 • Lønnsbetingelser: Stillingen som advokat avlønnes i dag som seniorrådgiver, kr. 796 600-919 200. Stillingen som advokatfullmektig avlønnes som rådgiver eller seniorrådgiver, kr. 604 900- 720 100. Stillings- og lønnsplassering avhengig av kvalifikasjoner. Som advokat blir du ansatt i en særlig uavhengig stilling og ellers godtgjort med et tillegg for ugunstig arbeidstid. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn og erfaring for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke på våre stillinger. Vi legger vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for alle våre medarbeidere. Søkere med nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordres til å krysse av i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om søkeren kan bli gjort offentlig selv om søkeren ber om å ikke bli ført på søkerlisten, se offentleglova § 25.

Kontaktperson

Enhetsleder Kjell Handeland, tlf. 41 22 32 91

Søk stillingen

Vi ber deg presisere i søknaden om du søker stillingen som advokat eller advokatfullmektig.

Søknad sendes via Jobbnorge, som er vårt administrasjonssystem knyttet til rekruttering.

Vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen.