Advokat/advokatfullmektig

Kommuneadvokaten, Trondheim kommune

Arbeidsgiver:
Trondheim kommune
Søknadsfrist:
2024-06-10

Kommuneadvokaten har ledig fast 100 prosent stilling som advokat/advokatfullmektig fra 1. juli 2024 eller etter nærmere avtale.

Kommuneadvokaten er Trondheim kommunes eget advokatkontor.

Kommuneadvokaten skal ivareta kommunens rettslige og økonomiske interesser. Foruten å prosedere kommunens saker for domstolene og Barneverns- og helsenemnda, er Kommuneadvokaten rådgiver for kommunens strategiske ledelse og utreder og gir råd om rettslige spørsmål for hele den kommunale virksomheten. Sakstypene spenner over et bredt felt, både innenfor offentlig og privat rett. Stillingen som advokat/advokatfullmektig ved Kommuneadvokatens kontor gir rikelig anledning til prosedyre.

Kommuneadvokaten er en egen enhet i Trondheim kommune. Enheten består for tiden av 8 advokater i tillegg til kommuneadvokaten. Advokatkontoret legger vekt på å ha et godt sosialt og faglig miljø. Kontinuerlig kompetanseoverføring og utvikling er viktig for oss, og faglige diskusjoner mellom kolleger preger arbeidsformen vår.

Det søkes etter en advokat eller advokatfullmektig med stor arbeidskapasitet, solide juridiske kunnskaper og gode evner til rolleforståelse. Det er en fordel, men ikke et krav, at kandidaten har erfaring fra eller interesse for ett eller flere av følgende rettsområder: Offentlige anskaffelser, entreprise, barnevern og alminnelig forvaltningsrett.

Arbeidsoppgaver

 • Prosessoppdrag for kommunen i barnevernsnemnd og domstolene i alle typer saker
 • Rådgivningsoppdrag for kommunens enheter i alle typer rettsspørsmål
 • Deltakelse i kontorets interne kompetanseutvikling

Kvalifikasjoner

 • Juridiske fag
 • Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad med gode eksamensresultater.
 • Godkjent politiattest eller advokatbevilling må fremlegges før oppstart 

Personlige egenskaper

 • Gode juridiske kunnskaper
 • Stor arbeidskapasitet
 • Gode evner til rolleforståelse
 • Gode evner til å arbeide selvstendig og til å strukturere egen arbeidshverdag

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktig lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • En fleksibel, tilrettelagt og utfordrende arbeidshverdag med store muligheter for personlig og faglig utvikling

Kontaktinformasjon

 • Lars Marius Heggberget
  Kommuneadvokat
  Telefon: +4790124471

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk.