Vil du jobbe med dagsaktuelle og utfordrende juridiske oppgaver på et internasjonalt fagfelt?

Arbeidsgiver:
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Søknadsfrist:
2024-06-14

Vi utvider teamet vårt og trenger en ny jurist til vår avdeling for internasjonal adopsjon. Vi skal nå ansette en rådgiver/seniorrådgiver i et ettårig engasjement til vårt arbeid med internasjonal privatrett på adopsjonsfeltet.

Bufdir er sentralmyndighet for flere internasjonale konvensjoner, blant annet Haagkonvensjonen 1993 om internasjonale adopsjoner. Arbeidet knyttet til denne stillingen omfatter primært behandling av nødvendige tillatelser til organisasjoner som jobber med å formidle adopsjon fra utlandet til Norge, tilsyn og kontroll med disse organisasjonene, utredning og avklaring av juridiske spørsmål knyttet til internasjonal adopsjon og utvikling av fagfeltet. Du vil jobbe både med enkeltsaker og med større utrednings- og utviklingsoppgaver på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet.

Arbeidet gir deg en variert og utfordrende arbeidshverdag der du blant annet får samarbeide direkte med utenlandske og ulike norske myndigheter, ha dialog med organisasjoner og bistå privatpersoner. I dialog med utenlandske myndigheter forventes du å kunne representere norske myndigheter på en profesjonell måte.

Internasjonal adopsjon er et område i utvikling, med stor politisk oppmerksomhet og betydelig oppmerksomhet fra media. Vi har et høyt arbeidstrykk og håper du kan starte så raskt som mulig. Du får dyktige og engasjerte kolleger. Vi gleder oss til å ta imot deg!

Hva slags bakgrunn har du?

Du må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap med gode resultater.

Du må kunne utarbeide gode beslutningsgrunnlag og håndtere komplekse problemstillinger innenfor det aktuelle fagområdet. Det stilles krav til god kunnskap om forvaltningsrett og god rolleforståelse. Erfaring fra offentlig forvaltning og arbeid med internasjonal privatrett eller adopsjon vil være en fordel.

For rådgiverstilling kreves det relevant erfaring, for seniorrådgiverstilling stilles det krav om solid relevant erfaring.

Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk. Det er sentralt at du er komfortabel med å bruke engelsk som arbeidsspråk og at du behersker dette godt. Kan du også andre språk, er det en fordel.

Hva slags person ser vi etter?

Du

 • har stor arbeidskapasitet og håndterer godt et jevnt høyt arbeidstrykk og korte tidsfrister
 • jobber godt på eget initiativ, men forstår når du må involvere andre i oppgaveløsingen
 • er god til å planlegge gjennomføring av oppgavene dine
 • kommuniserer godt og tillitsvekkende med andre
 • opptrer profesjonelt samtidig som du viser empati i dialog med personer som står i en vanskelig livssituasjon
 • har gode samarbeidsevner og vil bidra aktivt til godt samarbeid internt i avdelingen, på tvers i organisasjonen og med eksterne samarbeidspartnere
 • er bevisst på eget bidrag til god kultur på arbeidsplassen og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • avlaster kollegaer som har tilgrensende oppgaver, når det er behov for det
 • deltar gjerne i faglige diskusjoner

Hva får du hos oss?

 • Du blir en den av en avdeling med hyggelige, engasjerte og dyktige kolleger
 • Du vil få et meningsfylt arbeid og vil være med på å jobbe for vårt viktige samfunnsoppdrag med varierte oppgaver med viktige og dagsaktuelle temaer.
 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1434 rådgiver / 1364 seniorrådgiver, med lønnsramme på kr. 570.000-670.000 brutto pr. år. for rådgiver og kr. 670.000-825.000 brutto pr. år. for seniorrådgiver. Stillingskode og lønn fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, mulighet for tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • I tillegg får du alle godene ved å være ansatt i staten, det vil blant annet si fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden.

Informasjon til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal lastes opp elektronisk som vedlegg i Webcruiter, samt tas med ved et eventuelt intervju.