Legal Counsel

Arbeidsgiver:
Norfund
Søknadsfrist:
2019-02-15
Norfund - Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland - er eid av staten ved Utenriksdepartementet og skal medvirke til utvikling av bærekraftig næringsvirksomhet i utviklingsland. Hensikten er å etablere levedyktig, lønnsom virksomhet som ellers ikke vil bli igangsatt som følge av høy risiko. Fondet investerer alltid med partnere, norske eller utenlandske. Om lag halvparten av Norfunds investeringsportefølje er innen ren energi. Finansinstitusjoner, herunder mikrofinans, og industri relatert til landbruk og produksjon av mat er øvrige prioriterte sektorer. Afrika sør for Sahara er hovedsatsningsområde, i tillegg til investeringer i enkelte land i Asia og Mellom-Amerika. Norfund har kontorer i Nairobi, Maputo, Accra, San José og Bangkok. Norfunds avtalefestede investeringer er i dag på 23 milliarder kroner i 140 selskaper. Antall ansatte er 75.

Vi søker en initiativrik, analytisk og løsningsorientert jurist til rollen som Legal Counsel i Norfund. Legal Counsel vil bistå med juridisk rådgivning til investeringsavdelingene på tvers av sektorene Ren energi, Mat og landbruk, SMB fond og Finansielle institusjoner. I tillegg omfatter rollen compliance og internkontroll. Stillingen vil rapportere til General Counsel.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Bistå investeringsavdelingene med juridisk rådgivning
 • Compliance, herunder gjennomføring av kontroller for å sikre etterlevelse av regelverk
 • Bidra til å ivareta og videreutvikle Norfunds internkontrollsystem
 • Bistå med videreutvikling av Norfunds avtaleverk knyttet til investeringsvirksomheten samt øvrig avtaleverk
 • Bistå i anti-korrupsjonsarbeidet i Norfund
 • Delta i samarbeidet med eksterne juridiske rådgivere nasjonalt og internasjonalt

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Master i rettsvitenskap / juridisk embetseksamen
 • Minimum 3-5 års relevant erfaring
 • Relevant erfaring fra forretningsjuridisk virksomhet, gjerne innen internasjonal nærings- og investeringsvirksomhet
 • Relevant erfaring fra arbeid med compliance, internkontroll, corporate governance og/eller operasjonell risikostyring

Ønskede personlige egenskaper:

 • Initiativrik og med evne til å jobbe både selvstendig og i team
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne - på norsk og engelsk
 • Effektiv, uavhengig og løsningsorientert
 • Gode analytiske ferdigheter og god gjennomføringsevne
 • Strukturert og nøyaktig
 • Gode samarbeidsegenskaper

Norfund kan tilby:

 • Profesjonell og personlig utvikling i et spennende selskap med bred internasjonal eksponering
 • Et positivt arbeidsmiljø preget av kompetanse
 • Konkurransedyktig betingelser

Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Søkere kan be om å unntas fra denne listen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om å unntas vil varsles dersom dette ikke kan imøtekommes.

Kontakt:

 • Advisor i Ascender, Per Svantesson, tlf 91 90 12 88, eller
 • Partner i Ascender, Kristin Lossius, tlf 40 30 50 40