Se opptak av voteringen i klimasaken her

Følg domsavsigelsen i klimasaken fra Høyesterett direkte her fra 09:00

Saken gjelder anke fra Natur og Ungdom og Foreningen Greenpeace Norden mot staten v/Olje- og energidepartementet, i sak om gyldigheten av vedtaket i en konsesjonsrunde i Barentshavet. Saken reiser særlig spørsmål om rekkevidden av Grunnloven § 112.

Les også disse sakene

Lørdag 1. mai er datoen domstols-Norge endres

  • Wenche Sædal
  • Åse Rieber-Mohn

Kommentar

«Trenden bør medføre endringer i KOFAs behandling av saker»

Villaeiere på Fornebu fikk millionsmell i lagmannsretten

Borgarting: Vitaminløver er ikke godteri

Jurist og taleskriver

Kristine Dahl

Kommentar

«Uklart lovspråk er både udemokratisk og svekker rettssikkerheten»

Haste-konkursloven har reddet flere bedrifter