Se opptak av voteringen i klimasaken her

Følg domsavsigelsen i klimasaken fra Høyesterett direkte her fra 09:00

Saken gjelder anke fra Natur og Ungdom og Foreningen Greenpeace Norden mot staten v/Olje- og energidepartementet, i sak om gyldigheten av vedtaket i en konsesjonsrunde i Barentshavet. Saken reiser særlig spørsmål om rekkevidden av Grunnloven § 112.

Les også disse sakene

Tre dommere får disiplinærtiltak etter å ha refset advokaten i domspremissene

Høyesterett opprettholder straffedom i sak om krenkelse av kjønnsidentitet

Sparebank fikk medhold i tingretten – får kaste ut kunde etter hvitvaskingsbekymring

Mot mulig streikeslutt i Storbritannia – britiske forsvarere loves lønnsløft

ME-rammet kvinne tapte vaksinesøksmål mot staten

Advokaten glemte å avbryte fristen – må dekke vannskadene i Trønderhallen