Se opptak av voteringen i klimasaken her

Følg domsavsigelsen i klimasaken fra Høyesterett direkte her fra 09:00

Saken gjelder anke fra Natur og Ungdom og Foreningen Greenpeace Norden mot staten v/Olje- og energidepartementet, i sak om gyldigheten av vedtaket i en konsesjonsrunde i Barentshavet. Saken reiser særlig spørsmål om rekkevidden av Grunnloven § 112.

Les også disse sakene

Mer enn 10.000 protesterte i høringen om koronasertifikat

Regjeringen snur – dropper krav om folkeregistrering for innreise

Ny smell for EUs konkurransesjef – tapte mot Amazon

  • Victoria Westrum
  • Annicken Junker

Kommentar

Vi trenger klarere retningslinjer for besøksnekt i fengsel

Øie, Matningsdal og Skoghøy erklærer seg inhabile i NAV-gjenopptakelsen

  • Jan Olav Aabø
  • Andreas Nordby

Kommentar

Er utmeldingssøksmål uten søksmålsfinansiering som tonic uten gin?