I snart 10 år har Wiersholm arrangert et møte for investorer, entreprenører og transaksjonsadvokater, kalt Nordic Buy Out forum. I år var over 600 påmeldt. En melodi som gikk gjennom hele programmet, var bærekraft.

– Vi ser at investorer trekker pengene ut av oljeselskaper, og at fokuset øker på fornybar. Dette er en tydelig trend vi må være oppmerksomme på, sa Kvam til tilhørerne i åpningstalen.

– Er dette en trend basert på en analyse av best forventet avkastning, eller er den like mye basert et ønske om å bygge image tror du?

– Jeg tror det er en genuint økende interesse for å ta et ansvar for de globale utfordringene. Alle som driver business vet at de er en del av kloden, selv om det åpenbart vil være mange forskjellige meninger om på hvilken måte dette skal påvirke investeringene de gjør. Men trenden er ganske klar – bærekraft har fått mye mer oppmerksomhet, sier Kvam.

Pensjonsfond stiller krav

– Det er jo litt fascinerende at et transaksjonsforum i Norge har så lite fokus på offshore, og så mye på fornybar.

– Bærekraft og ESG (environmental and social governance) er et gjennomgående tema. Dette skyldes i stor grad at det er mye mer fokus på dette nå fra investorsiden når fondene skal hente kapital. De store pensjonsfondene stiller ofte krav til at fondene har retningslinjer for hvordan de gjennom sine investeringer bidrar til en bærekraftig utvikling, og de ser på dette i sine due diligence-prosesser av fondene. Mye av trykket kommer derfra, sier Kvam.

Han mener likevel det er private equity-fond som går foran, og viser til Summa Equity, som i løpet av 2019 har vunnet to priser for sitt ESG-arbeid.

– Mange opplever i dag bærekraftfokus som en fordel i arbeidet med å tiltrekke seg unge talenter, sier Kvam. 

Advokatenes merverdi

Blant de øvrige foredragsholderne på forumet, var advokat Ingjerd Røynås, også hun fra Wiersholm. Hun var opptatt av at bransjen skal tydeliggjøre hvilken merverdi som transaksjonsadvokatene kan bidra med i salgsprosessen.

ingjerd røynås
Ingjerd Røynås, Wiersholm.

– Jeg tror det er viktig at vi oppnår en bevisstgjøring av advokatens rolle i transaksjonene. I dette ligger blant annet en oppmerksomhet på hvordan partenes relative forhandlingsposisjon endrer seg underveis i prosessen, sier Røynås.

Hun peker på at målet for selger må være at man i så liten grad som mulig har utestående forhandlingspunkter etter at man har låst seg til én kjøper.

– I mange tilfeller gjennomføres transaksjonsprosessen som en auksjonsprosess. I slike tilfeller vil selgeren ofte ha en god forhandlingsposisjon. Men straks man har låst seg til en kjøper, kan dette endre seg. Derfor er det viktig at salget er planlagt grundig i forkant, ved at man etablerer et velstrukturert datarom med all relevant informasjon, identifiserer utfordringene og «røde flagg» i forkant gjennom due diligence på selgersiden, sier Røynås.