ARENDAL: I sin første årstale som leder for Advokatforeningen, høsten 2020, tok Jon Wessel-Aas opp behovet for en helhetlig gjennomgang av norsk «rettsstatspolitikk».

– Første skritt mot en slik politikk, vil være at Stortinget får en rettsstatsmelding, sa Wessel-Aas, den gangen.

Hverken den forrige eller den sittende regjeringen har plukket opp anmodningen, og derfor har nå Advokatforeningen laget sin egen «stortingsmelding». Der gjennomgår foreningen forskjellige aspekter ved den rettspleien, for å «iidentifisere alle dens svakheter, utfordringer og forbedringspunkter».

Advokat på tinget

Tirsdag ble meldingen presentert og debattert på et arrangement under Arendalsuka, der blant andre stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) deltok. Hun kom rett fra jobb som advokat i Sørlandsadvokatene, da hun i fjor for første gang ble valgt inn på Stortinget.

arendal rettsstat.jpg
Debatten tirsdag, f.v .John Arne Marcussen, Reidun Kjelling Nybø, Kirsten Bleskestad, Adele Mestad, Maria Aasen-Svensrud (Ap), Ingvild Thorsvik (V), Michael Tetzschner (H) Arild Hermstad (MDG).

Blant de mange punktene som trekkes frem i «meldingen», er blant annet den økende bruken av adminitrative sanksjoner. Advokatforeningen peker på at det på 20 år er skjedd en voldsom økning i antall lover som lover som hjemler overtredelsesgebyr, fra under 10 til rundt 90. «Ved å avkriminalisere, og i stedet bruke forvaltningsrettslige reaksjoner, kan staten straffe uten å gå veien om straffeprosessens krav til forsvarer, forhøyet beviskrav, muntlighet og domstolsbehandling», skriver foreningen.

Thorsvik mener hun har stor nytte av sin advokatbakgrunn i arbeidet med å sette rettsstatlige spørsmål på kartet i Stortinget.

– Jeg er ekstremt takknemlig for at jeg har praktisk erfaring som jurist og advokat, for da vet du litt mer om hvordan lovgivningen fungerer i praksis, både innenfor strafferetten og det sivilrettslige, sier Thorsvik, som er Venstres representant i justiskomitéen.

Bruker merknadene aktivt

– Både jeg og rådgiveren min er jurister, og det fører blant annet til at vi har et veldig bevisst forhold til det å skrive merknader under behandlingen. Vi vet hvordan disse brukes senere, og da blir du mer obs på hvordan du formulerer deg, og på hvor viktig det er å få inn merknader som beskriver hvordan du har tenkt at loven skal praktiseres. Jeg tror dette er en stor fordel. Dessuten har vi stor nytte av å vite hvilke instanser vi kan kontakte der vi vet at vi får informasjon vi kan stole på.

– Nå tilhører jo du mindretallet på Stortinget, så i utgangspunktet er du mest tilskuer i disse fire årene. Hvordan opplever du det?

– Jeg synes det er gøy å være i opposisjon, og jeg føler jo at vi lykkes med å sette saker på kartet, og skaffe oppmerksomhet om ting vi er opptatt av. Vi har flere eksempler på at vi har fått gjennom saker som ikke har vært på regjeringens kart i utgangspunktet, blant annet innen dyrevelferd. Det er ikke slik at man ikke har mulighet til å forandre noe om man er i opposisjon. I hvert fall så lenge vi har en mindretallsregjering.

De andre som deltok i debatten i Arendal tirsdag var, foruten Thorsvik og Wessel-Aas, Maria Aasen-Svensrud (Ap), Arild Hermstad (MDG), Reidun Kjelling Nybø fra Norsk Redaktørforening, Kirsten Bleskestad fra Dommerforeningen, Adele Mestad fra NIM og Michael Tetzschner (H).

Hele rettsstatsmeldingen fra Advokatforeningen finner du her.