Domstolene har de siste halvåret uttrykkelig slått fast at kroppsvisitasjoner uten konkret foranledning vil kunne innebære krenkelser av EMK. Senest i november ga Høyesterett en innsatt 253 dager ekstra varetektsfradrag, som følge av mange hundre slike kroppsvisitasjoner.

Som resultat av dette har fengslene justert praksis, noe som har skapt uro bant de ansatte, som frykter for sikkerheten i fengselet. Alternativet til kroppsvisitasjoner er kroppsscannere, slik de har på flyplassene, men disse er et foreløpig alt for få av.

– Her må rett og slett hensynet til de ansattes liv og helse gå foran de innsattes interesser eller ønsker om at man ikke skal kroppsvisitere. Jeg mener det er en helt åpenbar vurdering Stortinget må gjøre, sa Frps Per-Willy Amundsen til Dagbladet i helgen. Ifølge avisen er også Ap åpen for å diskuterer en dispensasjon.

– At liv og helse nå kan stå på spill i landets fengsler, slik at kriminalomsorgen kan se seg nødt til å be om dispensasjon fra konsekvensene av dommen fra Gulating, fram til skannerne er på plass, må regjeringen ta på egen kappe. Dette skyldes regjeringens seindrektighet og manglende fokus på kriminalomsorgen, sier Aasen-Svendsrud.

maria hessen jacobsen.jpg
Advokat Maria Hessen Jacobsen.

Dette får forsvarer i Advokatfirmaet Elden, Maria Hessen Jacobsen, til å reagere.

– Det er helt nødvendig å imøtegå de ansattes bekymringer og politikernes ønske om å dispensere fra menneskerettskonvensjonen. For det første, og som enhver justispolitiker må kjenne til – man kan ikke dispensere bort forbudet mot tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling. Ikke engang i krig eller unntakstilstand. Det er underlig og ikke så rent lite sjokkerende at en tidligere justisminister tillater seg å foreslå dette, sier Jacobsen.

For det andre mener Jacobsen at det er feil at fengslene nå nærmest ikke kan visitere.

– De kan fortsatt be innsatte kle seg naken innenfor grensene av menneskerettskonvensjonen. Forskjellen fra tidligere er at de må begrunne behovet for visitasjon, og utføre visitasjonen på en mer human måte.

Hun mener forskning viser at denne type kroppsvisitasjoner er en lite effektiv metode for å hindre våpen og narkotika i fengslene.

– Innkjøp av kroppsskannere som kan fange opp smuglergods på en langt mindre ydmykende måte er nok viktig, de innsatte og ansattes sikkerhet likeså. Men sikkerhet kan ikke oppnås ved å gjeninnføre en svært krenkende praksis som strider mot både Grunnloven og konvensjoner Norge er bundet av, sier Jacobsen.

Hun opplyser at hun i denne sammenhengen uttaler seg på vegne av kollegene Frode Sulland, Henriette Willix, Marit Lomundal Sæther og Aurora Lindeland Geelmuyden fra Sulland, Marita Haug Haaland fra Alvheim og Hansen, og Fredrik Vingsnes fra Elden.