Arnfinn Agnalt ledet mandag sitt siste møte i Innstillingsrådet for dommere, etter å ha sittet i rådet i åtte år, de siste seks som leder. Han etterfølges nå av sorenskriver i Nord-Troms og Senja tingrett Unni Sandbukt, som ble utnevnt i statsrådet for en måned siden.

På det siste møte før sommeren behandlet rådet åtte stillinger, samtlige i tingretter.

Annonse

Vi søker advokat/advokatfullmektig innen offentlige anskaffelser

Fra RA til Bergen

Den første stillingen som var på bordet var det ledige embetet i Hordaland tingrett i Bergen. Her var det 11 søkere som hadde meldt seg, og øverst har rådet rangert Erlend Baldersheim fra Regjeringsadvokaten. Baldersheim har doktorgrad siden 2016, og har tidligere vært over tre år som fullmektig og konstituert ved samme domstol, før han begynte hos Regjeringsadvokaten i 2017.

Utenfor sikker plass har rådet innstilt Anne Vikøren, som leder konsernjuridisk avdeling i Tryg forsikring, og spesialrådgiver hos Sivilombudet Kari Rørstad.

Til ett ledig embete i Møre og Romsdal tingrett rettssted Ålesund har rådet innstilt kun én kandidat, og det er Therese Eriksen Håhjemsvik. Hun er allerede tingrettsdommer ved samme domstol, med da på rettsstedet i Volda, hvor det da etter alt å dømme blir et ledig embete med tiden.

Tromsø og Østfold

Ved Nord-Troms og Senja tingrett, med kontorsted i Tromsø, skal det ansettes to nye dommere.

På topp har rådet innstilt Sigrid Nystedt og Marie Vangen. Nystedt har allerede vært dommerfullmektig og konstituert dommer i nesten sju år, senest ved samme tingrett som hun nå er innstilt til. Før det var hun utreder i Høyesterett og advokat i Bing Hodneland. Vangen har tidligere vært konstituert tingrettsdommer ved samme domstol, men har ellers vært ansatt på Universitet i Tromsø de siste 14 årene, senest som førsteamanuensis. Hun fikk doktorgraden i 2018.

Utenfor sikker plass har rådet innstilt advokat Lars-Petter Liland.

Ved Søndre Østfold tingrett har rådet besluttet å innstille tingrettsdommer i Halden Camilla Mordt på topp til et ledig embete i Fredrikstad. Hun flytter seg altså da internt innenfor samme domstol. Til det ledige embetet som da oppstår i Halden har rådet innstilt direktør for Helfo kontroll Gry Hege Ahlgren.

Utenfor sikker plass har rådet innstilt nemndleder Anette Steen og advokat Ingvil Conradi Andersen, som for tiden er konstituert ved samme domstol.

Annonse

Arbeidsrettsadvokat til internasjonalt advokatfirma

Tenden-partner på topp i Vestfold

Ved Vestfold tingrett har det vært utlyst to ledige embeter. Her har rådet plassert Silvelin Bratholm på topp, foran politiadvokat Iselinn Beck Håvarstein. Bratholm er senioradvokat i Tenden, der hun har vært siden 2020. Hun har tidligere vært blant annet utreder i Høyesterett og dommerfullmektig i Asker og Bærum. Håvarstein har vært i Oslo politidistrikt siden 2012, med unntak av halvannet år som konstituert statsadvokat i Vestfold, Telemark og Buskerud.

Utenfor sikker plass har rådet innstilt trygderettsdommer Kim Holst-Larsen og tingrettsdommer i Telemark Anne Hauge Fagernes.