Mange har omtalt det siste halvårets utvikling i Polen som en rettsstatlig kollaps. Senest i forrige uke ble det rapportert om at en dommer var fjernet fra stillingen sin fordi hun løslot en korrupsjonssiktet statsadvokat fra varetekt.

I starten av september sendte Kommisjonen en begjæring til EU-domstolen, om at det skulle utstedes dagsbøter til Polen så lenge myndighetene ikke retter seg etter de fellende dommene vedrørende det omstridte «disiplinærkammeret». Disiplinærkammeret, der det nasjonalkonservative flertallspartiet har innsatt dommerne, har myndighet til å fjerne immuniteten til dommere som avgir brysomme avgjørelser. EU-domstolen slo i juli fastat dommere blant annet risikerer å blir straffet for å henvise saker videre til EU-domstolen.

Annonse

Vi søkjer nye tilsette til arbeidet med havvind

Ber om stans

I et brev til alle partiene på Stortinget skriver nå ICJ-Norge at myndighetene bør stanse overføringen av penger til Polen. Polen er det EU-landet som mottar mest støtte, og Norge er med på spleiselaget. Tidligere har vi imidlertid kuttet overføringen som var øremerket til det stadig mer autoritære Ungarn, og nå mener ICJ-Norge at det er «kommet til et punkt hvor det er direkte uforsvarlig at Norge fortsetter å støtte den autoritære polske regjeringen».

I brevet skriver juristene at «den utøvende makt har tatt full kontroll over polsk påtalemyndighet slik at den ikke lenger kan fungere uavhengig og upartisk, og delvis kontroll over domstolene».

«Etter vår mening står Norge folkerettslig sett minst like sterkt overfor Polen (som Ungarn, red.anm), dersom begrunnelsen for å fryse midler knyttes til de polske folkerettsbruddene og misligholdet av EØS-avtalen som nevnt ovenfor», skriver ICJ-Nrge.

Den britiske avisen The Guardian publiserte mandag en lengre artikkel om hvordan fortsatt uavhengige dommere i Polen nå reiser rundt i landet på en slags turne for å forsøke å overbevise folk om behovet for domstoler som ikke er kontrollert av regjeringen.

Les: Last stop for democracy: on tour with Poland’s rebel judges

Brevet fra ICJ-Norge kan du lese her.