I et såkalt dok.8-forslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (Rødt) foreslås det at Norge skal ratifisere Kampala-tillegget til Roma-vedtektene. Tillegget gir den internasjonale straffedomstolen, ICC, jurisdiksjon til å straffeforfølge såkalte aggresjonsforbrytelser. Dermed vil statsledere kunne straffeforfølges for å starte det tillegget definerer som angrepskrig.

«Forslagsstiller mener Stortinget innen 9. april 2020 bør vedta at Norge skal slutte seg til Kampala-tillegget og deretter innføre forbud mot angrepskrig i norsk straffelov, slik at Norge har et best mulig juridisk vern mot angrep fra fremmede makter når landet markerer 80-årsdagen for det tyske angrepet på Norge i 1940», skriver Moxnes i forslaget.

en epost til Dagsavisen tidligere denne måneden, skrev statssekretær Audun Halvorsen at «spørsmålet om norsk ratifikasjon av aggresjonsforbrytelsen reiser en rekke prinsipielle spørsmål som må vurderes grundig før en fra norsk side tar stilling til eventuell ratifikasjon».

Så langt har 39 stater tiltrådt tillegget. Blant disse er blant andre Finland, Island, Nederland, Belgia, Spania og Irland. Tyskland var en early adopter, og tiltrådte så langt tilbake som i 2013.

Terskelen for tilstrekkelig antall stater (30) til at tillegget skulle tre i kraft, ble nådd i 2016. ICCs jurisdiksjon trådte i kraft fra 17. juli 2018.

Saken ligger nå til behandling i Stortingets justiskomité. Dato for debatt er ikke satt.

Hele listen over stater som har sluttet seg til Kampala-tillegget finner du her.