Sist uke besluttet Borgarting lagmannsrett at en varetektsfange skulle løslates, til tross for at det forelå klar gjentakelsesfare. Årsaken var at den siktede, på grunn av den svake ressurssituasjonen i fengselet gjennom sommeren, hadde vært utsatt for 25 dager ulovlig isolasjon. Borgarting skriver:

«Det er i begrenset grad klarlagt hva som har vært årsaken til den ulovlige isolasjonen. Lagmannsretten antar imidlertid at det er tale om et problem av mer generell karakter som har sammenheng med ressurssituasjon og organiseringen i Oslo fengsel.»

NRK omtalte kjennelsen onsdag morgen.

– Overgrep

– Dette er ganske dramatisk for både kriminalomsorgen, påtalemyndigheten og ikke minst politikerne, sier forsvarer Frode Sulland. 

– Borgarting stempler isolasjonen som svært inngripende og i strid med EMK art 5 og 8 og Grl § 94. Og selv om isolasjonen var opphørt, måtte overgrepet tas hensyn til ved vurderingen av om fortsatt varetekt ville være et uforholdsmessig inngrep. Dette er i tråd med anvisninger fra Høyesteretts ankeutvalg fra tidligere i sommer, da de opphevet forrige kjennelse fra lagmannsretten i samme sak.

Påtalemyndigheten har ikke anket kjennelsen.

– Dermed må det anses akseptert av påtalemyndigheten at slik isolasjon er en alvorlig krenkelse, og at det må føre til løslatelse, sier Sulland.

Les kjennelsen her

Arendalsuka

Onsdag arrangerte Sivilombudsmannen, i forbindelse med Arendalsuka, en debatt om nettopp ulovlig isolasjon i norske fengsel. Der uttalte sjefen for Oslo fengsel, Nils Finstad, at ulovlig isolasjon er økende.

– Denne kjennelsen er alvorlig. Han fortalte at han mente den voldsomme kritikken som kom i Ombudsmannens særskilte melding i juni, var berettiget.

– Rapportene er veldig presise, og jeg kjenner meg dessverre igjen. Isolasjonen er økende, og det skyldes i stor grad mangel på ressurser. Og så må vi også erkjenne at det delvis er en kultur og stilltiende aksept av dette. Det har pågått i mange år, og vi har alle et medansvar. Vi har sovnet litt fordi vi tror Kriminalomsorgen er bedre enn den er, sa Finstad.

Uten domstolene

Sivilombudsmannen har gjennom 20 besøk i norske fengsler dokumenter at svært mange innsatte i praksis sitter på isolasjon, fordi fengslene ikke har ressurser til annet.

Seksjonssjef hos ombudsmannen, Helga Fastrup Ervik, fortalte at fengslene i stor grad mangler dokumentasjon på hvor mye de innsatte sitter isolert. 

arendal
Stortingsrepresentant Maria Aasen-Svensrud (Ap), fengselsjef Nils Finstad, kontorsjef Helga Fastrup Ervik fra Ombudsmannen og statssekretær Kristoffer Sivertsen (FrP) diskuterte isolasjon i Arendal onsdag.

– Det er viktig å understreke at dette er personer som ikke sitter i isolasjon som følge av en beslutning fra domstolene, eller etter en individuell vurdering. Og uten dokumentasjon, så mangler også helseoppfølgningen. Noen innsatte som har sittet i domstolbesluttet isolasjon forteller faktisk at de nesten ønsker seg tilbake til det, for da fantes det faktisk et oppfølgingsopplegg. De opplevde det MINDRE belastende å sitte i domstolbesluttet isolasjon enn i vanlig varetekt, sa Ervik under debatten.