Nå har Høyesteretts ankeutvalg besluttet å fremme saken til behandling i avdeling, for så vidt gjelder straffutmålingen. Brannen oppstod da mannen skulle tine et frossent vannrør, og lot varmluftpistolen gå mens han luftet hunden.

To timer senere ble han oppringt fra en av de andre beboerne, med beskjed om at huset brant. Huset lå midt i trehusbebyggelsen i Florø sentrum, og skadene ble taksert til 11,5 millioner kroner.

Annonse

Advokat søkes til veletablert kontorfellesskap

«Dersom tiltalte hadde blitt kortvarig distrahert og deretter glemt varmluftpistolen kunne vurderingen muligens blitt annerledes. Men i nærværende sak tok tiltalte et bevisst valg om å forlate stedet med varmluftpistolen påslått i lang tid», skrev Gulating lagmannsrett.

Forholdet ble subsumert under den skjerpede bestemmelsen om «graverende» overtredelse av brannloven. Resultatet ble 30 dager fengsel, men nå skal altså Høyesterett ha et ord med i laget.

Om straffutmålingen skrev lagmannsretten:

«Ved straffutmålingen må det, i tillegg til graden av uaktsomhet, sees hen til påført skade og ytterligere skadepotensiale. Aktor har anført at straffen som et utgangspunkt burde vært 45 dagers fengsel, men at straffen bør reduseres til 30 dagers fengsel på grunn av liggetid på omkring ett år. Lagmannsretten er enig i dette.»

Lagmannsrettens dom finner du her.