Mandag klokken 12 vil den nye regjeringen fremlegge sine forslag til endringer i statsbudsjettet for neste år. I det foreliggende forslaget, som ble fremlagt av den avgåtte regjeringen, ble det foreslått null økning i salærsatsen.

Advokatforeningen har varslet at de vi gå til en slags streik i Høyesterett dersom de ikke får oppfylt tre krav:

  • forhandlingsrett om rettshjelpssatsen
  • høyere rettshjelpssats, og
  • reversering av kuttet som ble gjort i reisesalæret

Domstoladministrasjonens direktør, Sven Marius Urke, sier i en uttalelse at han ikke kan støtte en aksjon som vil ramme brukerne og Høyesterett, men at han har forståelse for synspunktene.

– Likhet for loven krever at alle parter kan få sin side av saken godt belyst i retten. Det forutsetter at advokatene har mulighet til å bruke tilstrekkelig tid på sakene de skal føre. Derfor mener jeg at salærsatsen nå bør løftes betydelig, og deretter årlig, justeres i tråd med den generelle kostnadsutviklingen i samfunnet. Det er uheldig om salærene over tid blir en salderingspost, som til slutt rammer klientene, skriver Urke i en melding.

Han fremhever er også kritisk til endringen som ble gjort av den forrige regjeringen, når det gjelder salærsatsene knyttet til reiser.

– Advokater med klienter utenfor de store byene må ofte bruke svært lang tid på reiser. Når dette godtgjøres svært dårlig, går det i praksis ut over tilbudet til klientene. Jeg håper regjeringen er villig til å vurdere også dette spørsmålet, sier Urke.

Han frykter at lav salærsats over tid vil kunne bidra til at færre advokater påtar seg denne typen offentlige oppdrag.

– Samtidig er det uheldig med en aksjon som rammer advokatenes klienter, eller Høyesteretts mulighet til å gjennomføre saker. Jeg håper derfor at det er mulig å finne en god løsning så raskt som mulig, avslutter Urke.