Det er Fædrelandsvennen som har funnet fram til sakene der dommene er blitt opphevet. Etter lov og rettspraksis er dommere inhabile til å behandle straffesaker fra politidistriktet fra de har søkt jobb hos dem, skriver avisa.

En dommerfullmektig som den siste tiden vært konstituert tingrettsdommer, søkte jobb som politiadvokat i Agder politidistrikt 10. desember i fjor og takket ja til ansettelse 2. februar i år.

– Det inntrufne var uheldig for alle parter, sier påtaleleder Terje Kaddeberg Skaar i Agder politidistrikt.

Han opplyser at det som har skjedd, ikke får konsekvenser for ansettelsesforholdet i politiet. Dommeren avsa dommer i tolv saker i den aktuelle perioden, og ifølge Fædrelandsvennen kan flere enn de fire bli opphevet på grunn av inhabilitet.

Konstituert sorenskriver Leif Petter Trannum forteller til avisa at de ikke var kjent med søknaden da hun behandlet sakene.

Til Fædrelandsvennen sier dommeren at hun ikke kan kommentere sine egne avgjørelser og heller ikke finner det naturlig å kommentere sitt eget ansettelsesforhold. Hun er for tiden i permisjon.