Lars Fause har vært statsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter i 25 år. I 17 av disse har han vært førstestatsadvokat og sjef for embetet. Men nå er det nok, skriver Fause i en epost som tirsdag ble sendt ut.

«Jeg har i høst, etter nøye overveielser, funnet det riktig å søke Riksadvokaten om å tre tilbake fra mine administrative plikter og ansvar som embetsleder ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter», skriver Fause.

Han skriver videre at den konkrete foranledningen er at hans ektefelle, Anett B. Osnes Fause, har tiltrådt som partner i Advokatfirmaet Drechsler AS i Tromsø.

«Så lenge jeg sitter som embetsleder, legger vi til grunn at dette sperrer for at hun kan opptre som forsvarer i alle saker hvor statsadvokatene her har vært involvert. Dette legger naturlig nok visse begrensninger for hennes advokatpraksis, hvilket jeg med dette løser opp i, og slik at spørsmål om ev. inhabilitet heretter kan løses fra sak til sak», skriver Fause.

Fause opplyser at han etter avtale med Riksadvokaten går av fra nyttår, og at han deretter fortsetter som førstestatsadvokat med vanlige statsadvokat-ansvar. 

Embetet som ny embetsleder vil i første omgang bli utlyst internt, opplyses det.