- Han har vel med det han har gjort i karriéren vist at han har evner som er nyttige for oss, ikke minst som kommunikator, sier managing partner i SANDS, Ernst Ravnaas.

I dag kunngjorde firmaet at den nylig avgåtte stortingsrepresentanten fra Venstre vil gå inn som fullmektig fra nyttår.

Fullfører jussen

- Jeg driver akkurat nå og fullfører masteroppgaven i rettsvitenskap, og har siden stortingsvalget tenkt på forskjellige ting jeg har lyst til å gjøre. Men jeg er kommet til at jeg har lyst til å prøve å jobbe med faget mitt, så da tilbudet kom fra SANDS ble jeg glad for det, sier Sveinung Rotevatn.

- Hva skal du jobbe med i SANDS?

- Som fullmektig skal jeg helt sikkert jobbe med litt av hvert, men jeg vil bli tilknyttet den avdelingen som håndterer M&A (fusjoner og fisjoner) og finans.

Ung og mektig

I 2016 ble Rotevatn yngst på listen da boken «Makteliten» kåret Norges 252 mektigste personer. Han ga i fjor ut boken «Liberalisme på norsk», om frihandel, miljøpolitikk og velferdsstatens bærekraft.

Ravnaas er ikke nevneverdig bekymret for at mastergraden ennå ikke er i boks.

- Nei, vi tror nok det vil gå fint! Vi har jo dessuten en viss tradisjon for å ha advokater med politisk bakgrunn, for eksempel Morten Steenstrup, Bjørn Stordrange og Harald Ellefsen. Det å forstå politiske og departementale prosesser er en viktig kompetanse i arbeidet med transaksjoner og omstruktureringer. Slike prosesser har ofte politiske implikasjoner, sier Ravnaas.

Rotevatn (30) satt på Stortinget fra Sogn og Fjordane i perioden 2013 til 2017, der han satt i Arbeids- og sosialkomitéen. Tidligere var han leder for Unge Venstre og kommunestyrerepresentant i Eid kommune.