Fredag holdt EØS-komitéen et møte der GDPR formelt ble inkludert i EØS-avtalen. Men før inkluderingen kan tre i kraft, må Liechtensteins konstitusjonelle prosedyrer være ved veis ende. Og de har, som Rett24 har omtalt gjentatte ganger, vist seg å være kompliserte.

Etter det Rett24 har fått opplyst fra EFTA, er det nå ikke lenger snakk om et folkeavstemningsforbehold, men snarere et statsoverhodesignatur-forbehold. 

Og akkurat når skjer så dette? Det har jurister EFTA-området, og i Justisdepartementet, klødd seg i hodet over gjennnom måneder.  Men takket være en bortgjemt artikkel på hjemmesidene til den liechtensteinske regjeringen, er mysteriet nå løst. I artikkelen, som ble publisert fredag, skriver nemlig Liechtenstein at forordningen vil være i kraft fra 20. juli. Uten at dette begrunnes nærmere.

Personvern-advokat Jan Sandtrø var blant dem som oppdaget artikelen, og delte den på LinkedIn.

Annonse

Vil du lede et av Norges største prosedyremiljøer?

JD bekrefter 

– Vi rettet mandag en henvendelse til Liechtenstein om denne datoen, og fikk bekreftelsen i morges. Liechtenstein opplyser at det konstitusjonelle forbeholdet vil bli opphevet 19. juli, så fremt det ikke innen 13. juli er reist krav om folkeavstemming – noe som ikke forventes å skje, opplyser fungerende lovrådgiver Øyvind Molven i justisdepartementet.

I EØS-komitéens beslutning står det at den trer i kraft dagen etter at alle konstitusjonelle forbehold er fjernet, og dermed lander vi på 20. juli. Den nye norske personvernloven trer dermed også i kraft 20. juli, opplyser departementet.