Da Høyesterett i fjor vår skulle erstatte Knut H. Kallerud og Jens E. A. Skoghøy, meldte det seg en rekordstor søkermasse. Samtlige femten søkere ble innkalt til intervju, og til slutt ble Are Stenvik og Thom Arne Hellerslia utnevnt.

Annonse

Fag- og opplæringsansvarlig tung tvang (vikariat), Namsfogden i Innlandet

To nye

I februar lyste Høyesterett så ut ytterligere to embeter. Denne gangen er det dommerne Kristin Normann og Arne Ringnes som skal erstattes.

Normann fyller 70 år allerede nå den 1. mai, og ble i statsråd 8. mars innvilget avskjed i nåde fra 1. juni 2024. Ringnes skal sitte helt frem til sin 70-årsdag i april 2025. Hans avgang skal imidlertid forskutteres, for å dekke inn forventet fravær det neste året, opplyste justitiarius.

Søkerne

I natt gikk søknadsfristen til de to ledige embetene ut, og søkerlisten viser at det også denne gangen er mange fra Borgarting som sikter mot opprykk i domstolshierarkiet.

Søkerne i denne runden er:

 1. Anette Isachsen Kræmer, lagdommer i Borgarting lagmannsrett
 2. Torunn Elise Kvisberg, lagdommer i Eidsivating lagmannsrett
 3. Christian Lund, lagmann i Borgarting lagmannsrett
 4. Kjersti Buun Nygaard, lagmann i Borgarting lagmannsrett
 5. Anne Cathrine Haug-Hustad, lagdommer i Borgarting lagmannsrett
 6. Marius Stub, lagdommer i Borgarting lagmannsrett
 7. Bettina Banoun, partner i Wiersholm
 8. Morten Holmboe, professor i politivitenskap ved Politihøgskolen
 9. Thomas Chr. Poulsen, lagdommer i Borgarting lagmannsrett
 10. Eyvin Sivertsen, lagmann i Borgarting lagmannsrett
 11. Erlend Haaskjold, partner i Schjødt

I tillegg er det en søker uten formalkompetanse.

Annonse

Teamleder jurist innen regelverk og juridiske tjenester i Forsvaret

Tre nykommere

Av de 11 reelle søkerne er det mange som har søkt tidligere, og også fire som har vært innstilt tidligere. Både Anette Isachsen Kræmer, Christian Lund, Morten Holmboe og Erlend Haaskjold har tidligere vært innstilt utenfor sikker plass.

I tillegg til disse var både Torunn Elise Kvisberg, Bettina Banoun, Thomas Christian Paulsen og Kjersti Buun Nygaard søkere i forrige runde.

Tre av kandidatene har ikke tidligere søkt Høyesterett. Disse er Anne Cathrine Haug-Hustad, Marius Stub og Eyvin Sivertsen.