Det nasjonale statsadvokatembetet tok torsdag formelt beslutningen om at det skulle tas ut tiltale i den enestående saken. Daværende justisminister Tor Mikkel Waras ektefelle ble pågrepet i fjor vår, etter at det hadde vært branntilløp ved ekteparets bolig.

Tiltalen etter blant annet straffeloven § 115 har en strafferamme på 10 års fengsel, og er beordret av Riksadvokaten. Grunnlaget er at hun ved hjelp av trusler og rettsstridig adferd skal ha «voldt fare for at justisminister Tor Mikkel Wara, samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smirnes Tybring-Gjedde og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde ble hindret eller påvirket i sin virksomhet».

Det er også tatt ut tiltale etter brudd på den alminnelige trusselbestemmelsen, brudd på brannvernloven og for urettmessig å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått.

Sju poster

Tiltalen vedrørende Wara gjelder sju poster fra perioden 6. desember 2018 til 10. mars 2019. Den siste posten gjelder brannstiftelsen i ekteparets egen bil, samt at hun skal ha ripet inn «RASIST» i bilens bakskjerm. Laila Bertheussen ble pågrepet dagen etter denne hendelsen. De øvrige postene vedrørende Wara inkluderer diverse brev og meldinger, en påtent søppeldunk, en påtent hyssing til bilens drivstofftank, samt at hun skal ha festet plastflasker med bensin i lange tøyremser hengende bak bilen. Plastflaskene ble oppdaget av politiet da hun kom kjørende hjem til boligen, med flaskene på slep.

Bertheussen er videre tiltalt for trusler mot ekteparet Tybring-Gjedde, ved at de i januar 2019 ble tilsendt et brev med teksten

Jeg må bare le av dem

Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene

Når de sier de er redde, må jeg bare le

Vi ses 26 02 kl 20

Hovedpoenget er: Vil vi bo i drittsamfunn eller i et hyggelig samfunn?

Nekter straffskyld

Brevet var påført et brennmerke, og påtalemyndigheten mener brevet var utformet slik at det skulle oppfattes å stå i sammenheng mellom med handlingene mot Wara, at samme person sto bak, og at dette skal anses som en trusselhandling.

Trusselsaken mot Wara oppstod i kjølvannet av kontroversen rundt teaterforestillingen «Ways of seeing» på Black Box Theater, som blant annet inneholdt et videoklipp av ekteparets bolig. Saken førte til at Wara gikk av som statsråd.

Bertheussens advokat, John Christian Elden, opplyser til VG at hun nekter skyld fullt ut.