For å overholde avstandsreglene ble årets nye studenter tatt imot i to etapper på Juridisk fakultet mandag. Studiedekan Tarjei Bekkedal kunne ønske studentene velkommen til et semester som blir litt mindre uvanlig enn unntakstilstanden som regjerte gjennom vårsemesteret.

Aller mest brudulje skapte beslutningen om å gjennomføre hjemmeeksamen uten karakter. Dette blir det etter planen ingen gjentagelse av i høst. 

– Nei, vi har lagt opp til bokstavkarakterer og skoleeksamen. Situasjonen i vår var at eksamenslokalene i Silurveien var stengt, men nå har vi fått booket inn våre eksamener, og samtidig tatt høyde for avstandsregelen, forteller Bekkedal.

jur fak tullin 2.jpg
Det nye bygget på Tullin åpnet i januar.

– Hvordan ble erfaringen med hjemmeeksamen?

– Det fungerte bra teknisk, og vi har ikke hatt flere juksesaker enn vanlig. Så erfaringen var positiv. Men samtidig er det lettere å gjennomføre en hjemmeeksamen når det bare gis bestått/ikke bestått.

– Hva blir den største forskjellen dette semesteret, sammenlignet med et vanlig semester?

– Den største forskjellen blir nok den reduserte fysiske kontakten mellom studentene, og mellom lærere og studenter. Så den utfordringen er knyttet til det sosiale, og den enkeltes motivasjon. Det vi må være oppmerksomme på, er at studentene blir sett, og får kontakt med oss. Vil kommer blant annet til å holde allmøter, og arrangere fysiske møter så langt det er forenlig med smittereglene.

Det nye fakultetsbygget på Tullinløkka ble åpnet med stor festivitas i midten av januar, men hadde knapt rukket å få sålemerker på linoelumen før hele greia ble stengt ned i mars. Siden har det vært lukket.

Mandag ble det imidlertid åpnet opp på nytt, om enn med betydelig færre lesesalsplasser enn for et halvt år siden.

– For å overholde avstandsreglene har har vi måttet redusere antall leseplasser kraftig. Derfor har vi innført et bookingsystem, hvor man i praksis kan booke for omtrent tre dager av ganger. Slik håper vi å få større sirkulasjon, og mer effektiv utnyttelse sier Bekkedal.