Sist uke vedtok UiO at vårens eksamener, som følge av koronakrisen, skal avholdes som hjemmeeksamen med bokstavkarakter.

Det fikk studentene til å rase i sosiale medier, og det ble blant annet iverksatt en underskriftskampanje mot vedtaket.

Rett24 omtalte saken her

Omgjør vedtaket

Nå snur imidlertid fakultetet. Det skjer etter at Juridisk Studentutvalg (JSU) sendte en anbefaling til dekanatet, der de argumenterte for at obligatoriske emner skal vurderes med vurderingsformen bestått/ikke bestått.

I en e-post sendt til studentene onsdag, skriver UiO-dekan Ragnhild Hennum at hun har besluttet at alle eksamener denne våren skal gjennomføres som hjemmeeksamen med vurderingsformen bestått/ikke bestått.

I e-posten skriver Hennum at fakultetet har mottatt tilbakemeldinger fra studenter om at bokstavkarakter på eksamen gjør en allerede vanskelig studiesituasjon ekstra stressende, at mange har vanskeligheter med å følge digital undervisning og at ansvar for barn påvirker studiemulighetene.

– Studentmassen er delt

Ved det juridiske fakultetet i Bergen er det vedtatt hjemmeeksamen med vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått i alle obligatoriske emner.

Dekan Karl Harald Søvig forteller at vedtaket har en sammensatt begrunnelse.

– Dette er et semester helt utenom det vanlige. Vårt resonnement er at koronaviruset vil skape mange problemer for studentene, men av ulik art. Noen sitter hjemme med en tilværelse som likner den de hadde tidligere, mens andre har barn, omsorgsforpliktelser og en hverdag som er snudd på hodet. Ettersom studentenes grunnlag for å studere under koronasituasjonen er så forskjellig, mener fakultetet at vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått er det riktigste, sier Søvig.

– Hvordan har reaksjonene fra studentene vært på vedtaket?

– Studentmassen er delt. Jeg har aldri fått så mange eposter fra studenter før, og mange ber om ordning med bokstavkarakter. Fakultetsledelsen har vært i dialog med JSU, og inntrykket gjennom studentundersøkelser er at flertallet av studentene ønsker bestått/ikke bestått, forteller Søvig.

Karakterer i Tromsø

Ved UiT gjennomføres tradisjonelle hjemmeeksamener som normalt, men den etterfølgende muntlige eksamen utgår. Oppsatte skoleeksamener gjennomføres som hjemmeeksamen.

– Det er besluttet at vurderingsuttrykket ikke endres, slik at studentene vurderes ut fra karakterskalaen A-F, sier UiT-dekan Lena Lauritsen Bendiksen.

– Hva er begrunnelsen for ikke å endre vurderingsuttrykket?

– I Tromsø har vi en annen eksamensform enn i Oslo og Bergen, der vi prøver 60 studiepoeng over et helt år. Det har hatt stor betydning for vår vurdering. Å gjøre om så store eksamener til bestått/ikke bestått vil kunne ramme Tromsøstudentene hardt, da de vil kunne stå igjen med et helt studieår uten karaktervurdering. I tillegg har våre studenter jobbet med fagene helt normalt fra august til midten av mars. UiT står derfor i en annen posisjon enn for eksempel i Bergen der man har mindre eksamener og hvor hele undervisningsopplegget skulle gjennomføres i korona-perioden, forklarer Bendiksen.

Bendiksen forteller at hun har fått mange henvendelser fra studenter i forkant av vedtaket.

– Det er delte meninger mellom studentene. Mange har sterke meninger om vurderingsuttrykket.