– Jeg mener det er uansvarlig hvis fakultetet skal sette studentene i den posisjon at de skal bli fristet til å ty til juks. Det gjelder særlig når fakultetet ellers forsøker å arbeide målrettet mot karakterpresset.

Det skriver professor Geir Woxholt på sin Facebook-vegg i kveld, etter at det i løpet av torsdagen oppsto en liten digital storm om fakultetets beslutning om at det uansett skal gis karakterer ved vårens eksamener. I diverse sosiale medier utløste beslutningen sterke reaksjoner. Begrunnelsen er at en hjemmeeksamen potensielt vil gi fordeler til de som har venner eller familie som kan hjelpe til med besvarelsen.

Mange studenter peker også på at koronasituasjonen gjør at studentene ikke har de samme forutsetningene for å prestere godt på eksamen som studenter normalt vil ha, ved at studiesituasjonen er endret ganske drastisk på kort tid. Blant annet er alle bygningene på fakultetet stengt, forelesninger gjøres digitalt, i tillegg til den generelle uroen rundt krisen.

Annonse

Jurist til JUS – bli vår nye kollega!

Studentmotstand

Woxholt mener man med sikkerhet kan si at at det vil bli jukset, og frykter at studentene skal måtte ta eksamen med en følelse av at likhetsprinsippet ikke gjelder.

– Dette er en situasjon jeg mener vi bare må unngå – hjemmeeksamen med karakter er helt forkastelig i et sosialt perspektiv, det åpner for ren klassejustis, mener Woxholt.

Mange studenter har vært sterke motstandere av karakterer. På den anonyme chattekanalen Jodel har ytringene glødet, og torsdag kveld publiserte Juridisk studentutvalg dette innlegget:

Ikke bekymret

Studiedekan Tarjei Bekkedal deler ikke Woxholts bekymring for juks.

– Hvorfor ønsker dere å beholde karakterer ved hjemmeeksamen?

– Det er to hovedargumenter. Det første er at undervisningen ligger godt til rette for at vi skal kunne følge den vanlige ordningen med karakterer. I tillegg jeg er jeg redd for at mange ellers vil se på dette som et litt ufullstendig semester, som man tar opp igjen senere, for å sikre seg bokstavkarakter. Det vil skape problemer for studieprogresjonen. Det er viktige fag og når det kommer til stykket er bokstavkarakterer et incitament for læringen.

tarjei bekkedal.png
Prof. Tarjei Bekkedal.

– Men hva med juks?

– Etter min vurdering er det i realiteten ikke fare for juks. Når det gjelder tilgang på litteratur, så vet vi at tiden er knapp, og at man ikke har tid til å holde på med å lese masse ny litteratur under en eksamen. Når det gjelder å få hjelpe fra andre, så tror jeg rett og slett at advokater og jurister, som er vant til å håndtere etiske spørsmål, ikke vil hjelpe sine barn med å jukse.

Og skulle han ta feil, tror Bekkedal at mamma og pappa uansett ikke vil være særlig godt skikket til å besvare eksamensoppgaver av 2020.

– Å besvare en eksamen på riktig måte er noe helt annet enn hva en advokat eller saksbehandler gjør. Det er en egen sjanger jeg ikke tror man bare kan hoppe inn i. Det som er viktig, er at vi finner gode ordninger som ivaretar de som eventuelt skulle bli syke som følge av pandemien. Men for alminnelige, friske studenter, er karakterer på hjemmeeksamen en god ordning, sier Bekkedal.