Mandag varslet Advokatforeningen at de vil avslutte aksjonen som har hindret beramming  av straffesaker i Høyesterett. I morges var 16 saker rammet, men nå har Høyesterett sluppet inn enda en sak til behandling, slik at tallet har økt til 17.

Aksjonen har pågått siden november, men Høyesterett har hele veien operert med tentative beramminger. Det vil si at dato er satt av, og partene har fått beskjed om å forberede seg som om saken skulle avvikles på det angitte tidspunktet. Så langt har dette ikke medført mye annet enn en god del tomme dager og ekstra fritid for rikets øverste dommere, men nå kan man høste gevinsten.

Høyesterett opplyser at den neste tentative berammingen for streikerammede saker er 18. mai. Det gjelder en sak som ble henvist så langt tilbake som 29. november i fjor, bare tre uker etter at aksjonen startet. Spørsmålet i den aktuelle sake gjelder om det er grunnlag for samfunnsstraff ved grov vold.

– Vi vil anstrenge oss

– Dette har vært en langvarig aksjon som har skapt stor bekymring. Det er godt at partene nå har kommet et steg videre, selv om vi må avvente at aksjonen faktisk opphører.  Det er nå 17 straffesaker som ikke er berammet på grunn av aksjonen. Advokataksjonen har vart lenge og med bare 8 uker igjen til rettsferien er det ikke mulig å få berammet alle de 17 sakene før sommeren. Vi vil imidlertid anstrenge oss for å få opp de eldste sakene så raskt som mulig, sier justitiarius Toril M. Øie.

Meklingen skal skje med bistand fra Tor-Aksel Busch og Mats W. Ruland. Ruland sitter imidlertid midt i vårens lønnsoppgjør som riksmekler, så når han har tid til å bidra inn i dette er foreløpig uklart.

– Vi trenger noen dager, men intensjonen er å få til et snarlig møte. Alle er jo interessert i å få en avklaring, slik at sakene sakene kan berammes, sier Tor-Aksel Busch.

– Høyesterett sier de kan være i gang fra 18. mai, er det realistisk å være i gang så raskt?

– Jeg kan ikke binde meg opp til en dato, for her er det mange som skal med. Ruland har et tett program på denne tiden, men vi skal gjøre hva vi kan for å dette til så raskt som mulig. Jeg tror dette blir bra, og har god tro på at vi skal få dette til, sier Busch.