Det var gjennom en børsmelding fra SpareBank 1 SR-Bank det i går ble kjent at ankeutvalget har avvist Kluges anke over dommen, som falt i mars.

«Samlet erstatningsbeløp fra Kluge Advokatfirma AS med flere, inkludert forsinkelsesrenter, utgjør om lag 90 millioner kroner. Beløpet vil i sin helhet føres over resultatet for andre kvartal 2019», skriver banken i meldingen, som først ble omtalt av Dagens Næringsliv.

Erstatningsdommen mot Kluge hviler på at firmaet etter Borgartings syn ikke ga banken tilstrekkelig rådgivning da den inngikk en leasingavtale for helikoptre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Oljesmell

Finansieringsavtalen Sparebank 1 Sr-Bank inngikk med helikopterselskapet CHC, gikk ut på at banken var den formelle eier av helikoptrene, mens alle plikter knyttet til drift og vedlikehold, påhvilte helikoptergiganten CHC.

Risikoen for helikoptrenes restverdi skulle etter avtalens utløp ligge på banken, men likevel slik at en restverdiforsikring skulle dekke tapet dersom markedsverdien skulle vise seg å bli lavere enn den på forhånd beregnede restverdien.

Det Sparebank 1 ikke fikk med seg, var at denne forsikringsavtalen ikke gjaldt dersom CHC skulle bli insolvent. En slik insolvens fremsto lite sannsynlig da avtalen ble inngått, men etter at oljeprisen stupte i 2014, forandret dette seg. Aktiviteten i Nordsjøen falt, og verdien av helikoptre med den. I mai 2016 begjærte så CHC Group Limited såkalt «chapter 11»-dekning i USA. 

Informerte ikke eksplisitt

Dermed ble Sparebank 1 sittende igjen med helikoptre verdt veldig mye mindre enn planlagt. Det avgjørende punktet i dommen var om advokaten på en adekvat måte hadde informert klienten om denne insolvensklausulen. 

Retten mente at så ikke var tilfelle, og skrev:

«Det nye insolvensunntaket blir ikke løftet særskilt frem for klienten, og det er etter lagmannsrettens vurdering uaktsomt av Kluge hensyntatt unntakets karakter. Lagmannsretten er ikke enig med Kluge og Holm i at man ikke hadde en særskilt oppfordring om å løfte dette nye insolvensunntaket frem overfor klienten.»

Holm er i dette tilfellet tidligere Kluge-partner Sverre Andre Holm.

Leste ikke vedlegg

Lagmannsretten avkortet imidlertid erstatningen med hele 60 prosent, ettersom Kluges kontakt i banken blant annet forklarte at han ikke leste vedlegg til eposter, med mindre advokatene aktivt ba ham om å lese dem. Han hadde heller ikke lest gjennom avtalen før han signerte den.

Retten finner det mest sannsynlig at ingen av avtalene ville blitt inngått om Sparebank 1 Sr-Bank hadde kjent til den aktuelle insolvensklausulen.

– Vi skulle gjerne vært denne saken foruten. Ingen advokatfirmaer liker å havne i konflikt med klienter, sa managing partner i Kluge, Bjørnar Alterskjær til Rett24 da dommen falt. Til DN sier Alterskjær nå at de anket på lovanvendelsen.

– Vi mente også vårt ansvar må veies opp mot at banken er en profesjonell aktør som har kommersiell risiko. Vi mener at banken var den beste til å vurdere kommersiell risiko ved avtalen. Vi tar det til etterretning at saken ikke slippes inn til Høyesterett og at dommen nå er rettskraftig, sier Alterskjær til avisen.

Erstatningssummen er dekket av Kluges ansvarsforsikring i Allianz, som i dommen holdes solidarisk ansvarlig med Kluge og advokat Holm.

Les dommen fra Borgarting her