16. desember 2015 kolliderte lasteskipet Thorco Cloud med kjemikalietankeren Stolt Commitment i Singaporestredet. Thorco Cloud sank, og seks personer omkom. Tankskipet fikk bare mindre skader.

Siden har det pågått en tvist om vernetinget for forsikringsoppgjøret. Tankskipet er forsikret i Gard, som holder til i Arendal. Agder lagmannsrett kom på den bakgrunn, i 2017, til at søksmål kunne reises ved Aust-Agder tingrett. Gard ønsker imidlertid at saken flyttes til Nederland, og anket. Våren 2018 opphevet Høyesterett denne kjennelsen, med dissens 3-1-1.

En digital gjengivelse av kollisjonen kan sees i dette opptaket fra Vesselfinder: 

Dermed ble det ny runde lagmannsretten, og denne gangen ble resultatet at saken ikke kunne behandles i Norge. Men nå er også denne kjennelsen opphevet av Høyesterett, og nok en gang deler Høyesterett seg i et flertall og et mindretall. Om enn bare med to fraksjoner denne gangen.

Dermed blir Agder lagmannsrett for tredje gang nødt til å ta stilling til spørsmålet om verneting for skipskollisjonen i Singapore. Fire år etter at søksmålet ble tatt ut, er det med andre ord fortsatt en lang dags ferd igjen til en eventuell hovedforhandling.

Årsaken til at partene strides om vernetinget, er at det i norsk rett er et høyere tak på forsikringselskapets potensielle ansvar. Lasteskipets forsikringsselskap ønsker derfor at saken skal gå i Norge, mens tankrederiets forsikringsselskap, Gard, vil ha saken i Nederland, der utbetalingen potensielt kan bli mindre.

– Svar ærlig, nå: Er dette det største villnisset av en prosess du har vært borti?

– Vel. Det er absolutt på topp tre i hvert fall. Og foreløpig er vi jo egentlig bare kommet til spørsmålet om verneting. Men dette er en sak som handler om direktekrav mot et norsk forsikringsselskap, og som derfor vekker betydelig interesse i sjø- og forsikringsrettsmiljøet, sier Andreas Stang Lund.

Han representerer lasteskipets rederi, som fikk flertallet med seg i kjennelsen Høyesterett nå har avsagt.

– Etter to runder i Høyesterett, hva er det egentlig som nå er avklart?

– Det som nå er endelig avgjort, er at det er verneting mot forsikringsselskapet Gard i Norge. Det som vel gjenstår for Agder lagmannsrett å ta stilling til, er anførselen om at Stolt-rederiet skal trekkes inn i saken. Så det er fortsatt langt igjen til hovedforhandling.

– Hvordan går det med sakskostnadene så langt, tror du?

– Det har jeg ikke regnet på. Men det beløper seg.

I Høyesteretts avgjørelse gjøres det en omfattende gjennomgang av europeisk rettspraksis knyttet til tolkningen av Lugano-konvensjonen.

Kjennelsen finner du her