Menneskerettsdomstolen i Strasbourg er inndelt i fem seksjoner, hver med ni dommere. I den enkelte sak er det sju av disse dommerne som deltar, når sakene avgjøres i det som kalles kammer. Norge har de siste årene tilhørt seksjon II, som for tiden består av Danmark, Slovenia, Estland, Moldova, Litauen, Montenegro, Albania og Tyrkia. Seksjonens president er den danske dommeren, Jon Fridrik Kjølbro.

I et plenumsvedtak med alle de 47 dommerne i EMD, er det nå besluttet at alle de fem avdelingene skal stokkes om. Resultatet er at Norge flyttes over til seksjon V. Dette vil gi den norske dommeren, Arnfinn Bårdsen, helt nye kolleger. Den nye presidenten i Norges seksjon blir den irske dommeren, Síofra O’Leary.

De øvrige dommerne som nå får ansvaret for å avgjøre klagene mot Norge, kommer fra Ukraina, Latvia, Monaco, Azerbaijan, Nord-Makedonia, Georgia, Montenegro og Frankrike. Seksjonene i EMD er ikke tilfeldig sammensatt, men er snarere resultat av et puslespill der både praktiske og geopolitiske hensyn skal ivaretas. Hver av seksjonene blir utstyrt med én «storkunde», i vårt tilfelle Ukraina. Legger man sammen sakene mot Russland, Tyrkia, Ukraina og Romania, så utgjør disse rundt 70 prosent av alle klagene som kommer inn til EMD.

Annonse

Vil du jobbe med strafferett i et faglig sterkt og hyggelig miljø?

Vil bryte opp mønstre

– Dette er en godt sammensatt seksjon jeg er helt sikker på at jeg vil samarbeide godt med, de er erfarne solide dommere alle sammen, sier Arnfinn Bårdsen til Rett24.

– Hva er poenget med denne omstokkingen?

– I Høyesterett veksler sammensetningen nærmest fra sak til sak, men det kan ikke vi gjøre her. Samtidig er det nødvendig å sørge for at det over tid ikke utvikles fem forskjellige domstoler innad i EMD. For å unngå det, må man foreta en jevnlig utveksling av både kolleger og land. Konvensjonen sier at det skal skje en såkalt reshuffling hvert tredje år, men konvensjonen sier ikke noe om hva dette skal gå ut på. Opp gjennom årene har det vært litt forskjellig praksis, men denne gangen har vi vært opptatt av å lage helt nye seksjoner. Det må være såpass at man bryter opp de forskjellige mønstrene, og starter friskt.

– I hvilken grad kan man velge hvilken seksjon man skal være i?

– Enkeltdommere har i liten grad kunne gi uttrykk for egne preferanser. Det ble sendt ut et forslag før sommeren, og dette ble vedtatt i plenum for to-tre uker siden, uten diskusjon, sier Bårdsen.

Flere titalls barnevernsaker ligger fortsatt til behandling i EMD, og disse vil nå, i likhet med alle andre klager mot Norge, bli den nye seksjonens ansvar. Endringen trer i kraft fra 1. oktober.