Skoghøy vil aktivere sin advokatbevilling og delta i den daglige virksomheten i Kvale. Samtidig vil han fortsette med de forsknings- og voldgiftsoppgavene han har hatt ved siden av dommerstillingen. Det bekrefter Skoghøy til Rett24.

– Vi er svært fornøyd med å få Skoghøy inn hos oss. Vi har hatt faglig kontakt med Skoghøy i over 20 år, og ser at hans kapasitet vil bidra positivt til den kvalitet vi leverer. Dette gjelder som mentor og faglig rådgiver for våre ansatte, men også utad i form av rettslige vurderinger og «second opinions» til våre klienter og andre advokatfirmaer, uttaler leder for Kvales prosedyreavdeling Per Conradi Andersen i en pressemelding.

Annonse

Vi søker etter 1-2 advokater/advokatfullmektiger

Kontor i Tromsø

Skoghøy fikk avskjed i nåde fra embetet som dommer sist uke, etter å ha inngått en sluttavtale med Høyesterett. Bakgrunnen er kontroversen rundt uttalelsene han kom med i vinter, knyttet til hans daværende ektefelle.

– Etter å ha avsluttet mitt verv som høyesterettsdommer, brukte jeg noe tid på å tenke over hvordan jeg ville organisere mitt arbeid fremover. For meg var det viktig å ha en forankring til et godt fagmiljø, samtidig som jeg får den nødvendige frihet til å fortsette mine aktiviteter med voldgift, bøker og artikler, og nå også veiledning til advokater og testkjøring av rettssaker. At Kvale i tillegg har et kontor i Tromsø, passer også bra for meg, sier Skoghøy i pressemeldingen.

Fikk 3,6 millioner

– Jus vil jeg drive med helt til de skrur igjen kistelokket mitt, sier Skoghøy til Finansavisen.

Sluttavtalen Skoghøy inngikk med Høyesterett i april, innebærer at han får lønn og feriepenger for arbeidstiden frem til han fyller 70, utbetalt som et engangsbeløp på 3,6 millioner kroner. Betingelsen for denne utbetalingen er at han ikke tar ut tjenestepensjon før fylte 70.