Tirsdag ble det utlyst et embete som dommer i Høyesterett. Årsaken er at Erik Møse fyller 70 den 9. oktober i år, og dermed går av for aldersgrensen. Møse er nesten nøyaktig ett år eldre enn sin kollega Magnus Matningsdal, som fyller 70 den 29. september neste år.

Under forutsetning av at ingen dommere sier opp sine stillinger av andre grunner enn 70-årsgrensen, vil det deretter bli lenge å vente for den som sikter mot et sete blant rikets øverste dommere. Det viser en gjennomgang Rett24 har gjort av fødselsdatoene til de nåværende medlemmene av Høyesterett.

Den neste som fyller 70 etter Matningsdal, er Kristin Normann. Det skjer imidlertid ikke før 1. mai 2024. Først i 2025 starter et lite generasjonsskifte, med seks avganger på tre år. Førstemann ut av disse er Arne Ringnes, som runder 70 i april 2025. Deretter følger Wilhelm MathesonKnut H. Kallerud, Henrik Bull, Hilde Indreberg og Per-Erik Bergsjø frem til mai 2028.

Eldste dommer

Når Matningsdal går av neste år, vil Hilde Indreberg bli eldste dommer etter justitiarius. Med eldste dommer menes i Høyesterett den som har lengst ansiennitet. Det innebærer at Indreberg alltid vil være rettsformann i de sakene hun deltar i, med mindre justitiarius også deltar. Rettsformannen er den som taler først – og normalt mest utførlig – under Høyesteretts rådslagninger, og regnes gjennom dette å ha særlig stor innflytelse på domstolens avgjørelser.

Møse portrett.jpg
Erik Møse.

Når Indreberg går av, er det imidlertid en langt yngre dommer som havner i denne posisjonen. Bergljot Webster var bare 42 år da hun ble utnevnt i 2008, og er derfor ikke mer enn 61 år gammel når hun høsten 2027 inntar posisjonen som eldste dommer.

Dette er en status som dog kan bli henne kortvarig, ettersom Arnfinn Bårdsens periode i EMD utløper julen 2027. Om han da returnerer til den jobben han har permisjon fra, vil han ha ett år lenger ansiennitet enn den jevnaldrende Webster. Bårdsen var 41 da han ble utnevnt i 2007.

Toril M. Øie fyller for øvrig 60 til sommeren, og vil dermed ha vært høyesterettsdommer i 26 år når hun når aldersgrensen i 2030. Hun vil da ha vært justitiarius i 14 av dem. Øie var 44 år da hun ble utnevnt til dommer i Høyesterett i 2004.

Det skal legges til at ikke alle dommere ønsker å sitte helt til de fyller 70. I de senere år har både Karl Arne Utgård og Jens Edvin A. Skoghøy gått av før aldersgrensen.

Høyesteretts yngste dommer, Kine Steinsvik, fyller for øvrig 70 år i 2046. Rett24 vil komme tilbake til dekningen av denne begivenheten når den nærmer seg.