Høsten 2022 overtok Kurt Weltzien som leder for NHO Advokattjenester, etter mange år som advokat i samme avdeling. Nylig bestemte imidlertid Weltzien, som har PhD og førsteamanuensis II-stilling, seg for å hoppe av lederansvaret.

NHO-advokattjenester er, sammen med motpartene i LO juridisk, en svært tung aktør innen norsk arbeidsrett. I arbeidsrettsmiljøet har det derfor vært knyttet stor interesse til hvem som skal overta posten etter Weltzien.

Nå er det klart at den nye avdelingslederen i NHO blir en mann som i mange år har har vært NHOs motpart i retten, nemlig Alexander Cascio.

Annonse

Teknologiinteressert jurist

– Trives godt med begge sider

Cascio har de to-tre siste årene drevet egen virksomhet i advokatfirmaet Fremmer, men fra 2015 til 2021 var han advokat i LO juridisk. Der førte han en lang rekke saker på vegne av arbeidstakersiden, også i Høyesterett, blant annet med nettopp Kurt Weltzien som prosessfullmektig på motsatt side.

cascio weltzien.png

– Hvordan blir det å hoppe til den andre siden?

– Jeg har jo jobbet omtrent like mye på arbeidsgiversiden som arbeidstakersiden, sier Cascio, som var i Haavind før han kom til LO i 2015.

– Nå senest i Fremmer-perioden har det vært omtrent 50-50. Jeg trives godt med å bistå begge sider, og mener det har gitt en god erfaring. Så for meg er ikke dette en stor endring. Det er ikke hver dag noen med bakgrunn fra LO-advokatene går til NHO, jeg ser jo det, men for NHO har det vært viktig å få inn en som kjenner trepartssamarbeidet godt, og som kan fortsette å ha en god relasjon til LO. Man har jo mye med hverandre å gjøre, selv om man er motparter i de konkrete sakene. Så da dette kom opp som en mulighet, så svarte det på mye av det jeg synes det er gøy å drive med, i skjæringspunktet mellom juss og politikk, sier Cascio.

– Stillingen har ikke vært utlyst, så langt jeg har kunnet se?

– Nei, det har den ikke.

– Aldri skjedd før

– Vi får gratulere med stillingen. Det er hyggelig at NHO setter pris på de som har gått LO-skolen, sier Atle Sønsteli Johansen. Som leder av LO juridisk var han Cascios sjef gjennom de seks årene Cascio tilbragte der.

lo atle sønsteli.jpg
Atle Sønsteli Johansen leder LO juridisk. (Foto: Torstein Bøe/NTB)

– Frykter du for at han skal ta med alle de dype forretningshemmelighetene fra LO juridisk over til motparten?

– Vi har ikke så mye av det. Han kjenner jo oss og vi kjenner ham. Så nei, det gjør jeg ikke.

– Kan du huske noen tilfeller fra tidligere der en LO-advokat har gått til NHO?

– Det har aldri skjedd før at NHO har hentet inn en tidligere LO-advokat. Og heller ikke andre veien, slår Johansen fast.