Mandag starter forhandlingene mellom SV og regjeringspartiene om neste års statsbudsjett. SVs justispolitiske talsperson, Andreas Sjalg Unneland uttalte torsdag til Rett24 at partiet vil kreve en økning i salærsatsen som er høyere enn det regjeringens har foreslått, i tillegg til mer penger til frie rettshjelpstiltak og høyere innslagspunkt for fritt rettsråd.

MDGs justispolitisk talsperson sier partiet er av samme oppfatning, og mener det haster med å gjøre noe med rammebetingelsene for forsvarsadvokater og den frie rettshjelpordningen.

– Hvis det ikke tas umiddelbare grep, vil vi se at rettssikkerheten blir et klassespørsmål. MDG advarte mot dette allerede i den forrige perioden, og hvis dette ender med en videreføring av den foreslåtte satsen så blir jeg urolig for fremtiden. Vi stiller oss helt og holdent bak de kravene Advokatforeningen har reist i denne saken, som inkluderer salærsatser, reisekompensasjon og ikke minst en forhandlingsrett for fremtiden, sier Farid Shariati.

Han sier partiet forventer at salærsatsen legges på samme nivå som hva statens egne prosessfullmektiger beregner seg, når de er involvert i tvister for domstolene. For tiden rundt 1500 kroner.

– Det er allerede et skjevt forhold mellom innbyggere og staten i en straffesaker. Det minste man kan forvente, er at borgernes advokater har samme økonomiske incentiver som staten har. Det er verdt å legge merke til at både Dommerforeningen og Domstoladministrasjonen har gått ut med kraftig støtte til forsvarernes krav. Retten bil forsvarer er et av de mest grunnleggende prinsippene i en liberal rettsstat. Når man svekker rammebetingelsene for forsvarerne, svekker man dermed også også rettssikkerheten for alle, sier Shariati.