Bergen tingrett lyste før jul ut et embete som tingrettsdommer. Domstolen har 44 dømmende årsverk, og er med det den nest største tingretten i Norge. Godt under halvparten så stor som Oslo, men mer enn dobbelt så stor som Vestfold, Stavanger og Sør-Trøndelag, som følger på de neste plassene.

Søkerne til det ledige embetet er

  1. Maiken Danielsen (48), seniorskattejurist i Skatteetaten
  2. Britt Eren Meling (48), konstituert tingrettsdommer
  3. Øivind Rune Bjørkås (51), politiadvokat
  4. Anne Marthe Storetvedt (45), nestleder juridisk stab i Konkurransetilsynet
  5. Martin Haaland Simonsen (43), advokat
  6. Katrine Engelsgjerd Eikestad (41), advokat
  7. Kvinne, unntatt offentlighet
  8. Mann, unntatt offentlighet
  9. Mann, unntatt offentlighet

I tillegg til embetet i Bergen, skal det utnevnes ny lagmann i Hålogaland lagmannsrett. To søkere har meldt seg til denne posten. Det er lagdommer Bjørnar Eirik Stokkan (59) fra Hålogaland lagmannsrett, og konstituert sorenskriver ved Øst-Finnmark tingrett Kåre Skognes (58).