Dette er den siste av de aller eldste klagesakene, fra 2016, i katalogen av barnevernsaker som ligger til behandling i Strasbourg. Saken gjelder et barn som ble akuttplassert i fosterhjem da barnet var ni dager gammelt. Tingretten konkluderte i 2015 med at det ville være til barnets beste å bli adoptert av fosterforeldrene. De biologiske foreldrenes anke ble ikke sluppet inn til lagmannsretten, en beslutning Høyesterett opprettholdt i 2016.

Annonse

Vi søker erfaren advokat til vår avdeling for familie, arv og skifte

Saken er avgjort i kammer, med sju dommere, og EMD finner, i likhet med de foregående sakene, at EMK artikkel 8 ble krenket ved at norske myndigheter i for liten grad la vekt på gjenforeningshensyet.

Dommen finner du her