Eidsivating lagmannsrett kommer til å få en betydelig utvidet portefølje fremover, ettersom flere av tingrettene som i dag sokner til Borgarting skal flyttes over. For å få til dette må imidlertid lokalene på Hamar utvides, og denne delen av domstolsreformen er derfor inntil videre på vent.

I mellomtiden har innstillingsrådet behandlet to ledige stillinger i domstolen slik den er i dag. Ni søkere hadde meldt seg da fristen gikk ut i august. Her har rådet innstilt Stefan Jørstad på topp, foran Cathrine Fossen. Jørstad er i dag konstituert lagdommer i Eidsivating, men har lang fartstid som advokat, blant annet som partner i Mageli. Fossen er tingrettsdommer på Gjøvik, men har fra tidligere bakgrunn særlig fra påtalemyndigheten.

På tredje og fjerdeplass har innstillingsrådet innstilt advokat Marit Håvemoen og førstestatsadvokat i Økokrim Hans Christian Koss.

Til ett ledig embete i Trøndelag tingrett har rådet innstilt Thomas Aaron Piene. Piene er i dag konstituert ved samme domstol, men har fra tidligere bakgrunn som skattejurist og som advokat i Schjødt.

På andre plass er innstilt fylkesnemndsleiar Åsmund Edvardsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tre dommere i Finnmark

Til tre ledige embeter ved lndre og Østre Finnmark tingrett har rådet innstilt Martin Arneng VarsiCecilie Lysjø Jacobsen, og Maret Aile Sara. Ingen er innstilt ut over de sikre plassene.

Varsi har tyngden av sin erfaring fra stilling som politiadvokat ved Finnmark politidistrikt. Jacobsen i dag er advokat i Mette Yvonne Larsen Advokatfirma. Hun er tidligere styremedlem i Advokatforeningens Hovedstyre, og sitter i Disiplinærnemnda. Maret Aile Sara er i dag konstituert ved samme domstol, og har bakgrunn blant annet fra Finnmarkskommisjonen.