Den tidligere ordføreren i Nittedal, Hilde Thorkildsen (Ap), ble i 2020 tiltalt for grov korrupsjon i forbindelse med en utbyggingssak i kommunen. Saken startet med at det ble sendt en anonym varsling til kommuneadvokaten i Nittedal om at ordførerens private, idealistisk motiverte klesbutikk for kvinner, hadde mottatt 125.000 kroner som i realiteten kom fra en person med interesser i eiendomsutbygging i Nittedal.

Ordføreren ble en tid telefonavlyttet, og til slutt pågrepet tidlig i 2020. Da hun ble frifunnet i Romerike og Glåmdal tingrett i fjor, kommenterte tingretten at bevisførselen etter rettens syn «gir liten støtte til påtalemyndighetens anførsel om at ordførerens salgsvirksomhet var en dekkhistorie for å skjule korrupsjon».

Påtalemyndigheten valgte likevel å anke dommen, og nå er Eidsivating lagmannsrett akkurat like klare. Den omstridte pengeoverføringen til ordførerens selskap var etter rettens syn ledd i ordinær forretningsvirksomhet, og ikke en skjult overføring for å påvirke kommunens reguleringsarbeid, mener Eidsivating. Lagmannsrettens flertall finner det «klart sannsynliggjort» at overføringen var ledd i et «reelt, forretningsmessig forhold», og at Nittedal kommunes behandling av en omstridt områderegulering «var i tråd med ordinær behandling av plansaker».

– Nå er jeg bare glad. To enstemmige dommer har frikjent meg. Jeg er så lettet over å bli trodd, skriver Thorkildsen i en tekstmelding til Romerikes Blad.

– Dette er en klar og tydelig dom om full frifinnelse, for andre gang. Sett fra vår side er det som forventet. Lagmannsretten kan ikke finne spor av bestikkelse eller korrupsjon, det har vært et reelt forretningsforhold, sier forsvarer Thomas Skjelbred til NTB.

Aktor opplyser at hun vil vurdere om saken skal ankes videre.

– Vi har mottatt dommen. Nå skal vi lese begrunnelsen grundig, før vi tar stilling til om vi mener det er grunnlag for å anke saken til Høyesterett, skriver førstestatsadvokat i Økokrim, Trude Stanghelle, i en pressemelding.