Anthony Bratli har tidligere vært omtalt i forbindelse med at han i 2016 ble dømt til tre års fengsel for bedrageri. Han ble i den sammenheng også dømt til å betale 20 millioner i erstatning.

Nå er han tiltalt for å ha tatt ut 1,3 millioner kroner fra sin klientkonto, i den hensikt at pengene skulle unndras kreditorene til den omfattende gjelden.

I en pressemelding skriver Økokrim at pengene skal ha blitt overført fra advokatens klientkonto, til tross for at klienten ikke hadde fri disposisjonsrett over midlene.

Tiltalen er tatt ut av førstestatsadvokat Geir Kavlie.

Tromsdal-saken

Bratlis advokat, Robert Berg, er tiltalt for samme forhold. Ingen av de to erkjenner straffskyld etter tiltalen, får Rett24 opplyst. Subsidiært er de to tiltalt for grov formuesforringelse og medvirkning til dette.

Ifølge tiltalens post én tilhørte de 1,3 millionene Bratlis kone og barn, som følge av en avtale dem imellom. Uttaket fra klientkontoen var dermed underslag av penger han ikke kunne forføye over.

Ifølge tiltalens subsidiære post, om kreditorunndragelse, tilhørte pengene i realiteten Bratli, ettersom avtalen med kone og barn kun var laget for å skjule pengene fra kreditorene.

Saken inngår i det såkalte Tromsdal-komplekset, der det nå alt i alt er mer enn 10 domfelte knyttet til bedragerier og andre forhold.