Per Danielsen fakturerte i perioden januar 2018 til april 2019 mer enn fire millioner kroner til sin klient, Jae Han Kim og Rondeslottet Hotell AS.

Etter å ha betalt tre av millionene, tok klienten ut klage for disiplinærnemnda over størrelsen på salæret. Danielsen tok da ut søksmål for å få inndrevet det utestående beløpet, på vel én million kroner.

Nå har Oslo tingrett avgjort saken, og kommet til at klienten ikke trenger å betale resten av salæret. I tillegg mener tingretten at den summen som allerede er betalt er for høy, og at Danielsen derfor skal betale tilbake en snau million, i tillegg til sakskostnader på snaut 200.000 kroner, skriver Finansavisen.

Danielsen sier til avisen at dommen vil bli anket.

– Blir dette stående, kan næringsdrivende begynne å kreve tilbake regninger de har betalt i næringsforhold. Vi ville aldri tatt på oss oppdrag på så dårlige betingelser. Dommen er et anslag mot avtalefrihet og fritt næringsliv. Den kan ikke bli fremtidens advokatvilkår. Her gjelder saken plutselig viktige prinsipper, ikke bare vanlig inkasso. Derfor bør den ankes. Blir dommen stående, betyr det at det ikke lenger er avtalefrihet om godtgjøringen når man hjelper klienter som har tvister i rettsapparatet. Det betyr at alle advokater i realiteten er blitt statlige tjenestemenn som til enhver tid kan sensureres av en statlig ansatt dommer, sier Danielsen til Rett24.

I dommen skriver tingretten at det etter rettens syn, for den største av postene som inngår i komplekset, «verken i fakturaene eller under hovedforhandlingen, er gitt utfyllende opplysninger om hvilket arbeid som har vært utført som kan begrunne en slik tidsbruk». Retten reduserer derfor salæret for løpende bistand fra 1.473.926,- til skjønnsmessig 675.000. Det totale salærkuttet er fra 4,43 til 2,01 millioner. 

Danielsen fremholder at det ble aldri bedt om «utfyllende opplysninger» i retten.

– De dyktige og de som står på og yter ekstra innsats skal nå tvinges til å få like dårlig betalt som de dårligste. Moralen blir da – til skade for klientene – at alle vil jobbe minst mulig fordi man ikke får betalt hvis man yter ekstra innsats, sier Danielsen.