Høsten 2017 publiserte Human Rights Service (HRS) en nettartikkel om nye sikkerhetstiltak i Oslo sentrum. Tiltakene besto i betongbarrièrer, eller «koranklosser» som HRS kalte det, som settes opp for å hindre kjøretøyer.

Som illustrasjon til artikkelen tok HRS et foto av inngangspartiet til kjøpesenteret Oslo City. På bildet passerer en tilfeldig muslimsk kvinne ikledt hijab, samt flere andre mennesker.

Annonse

Vi søker etter flere erfarne og dyktige advokater og advokatfullmektiger til vår avdeling for eiendom og entreprise.

Kvinnen opplevde fotoet som krenkende, og anmeldte HRS etter den gamle åndsverklovens § 45 C, om retten til eget bilde. Politiet henla raskt saken som intet straffbart forhold, men statsadvokaten beordret mer etterforskning, og stadfestet til slutt et forelegg på 20.000 kroner til HRS.

Dette forelegget ble, med støtte fra Redaktørforeningen, påklaget til Riksadvokaten, som nå har behandlet saken. Riksadvokaten mener statsadvokaten har tatt et uriktig utgangspunkt ved lovtolkingen, og lagt vekt på forhold som ikke er relevant.

«Retten til eget bilde er en del av personvernet, og gir ikke vern mot kritikk av ens trosretning eller kultur. Slik riksadvokaten ser det, kan det forhold at bildet inneholder en kritikk av islam derfor ikke i seg selv være avgjørende for vurdering av hvor viktig avbildningen av anmelder er i relasjon til hovedinnholdet. Når hun er avbildet som en av en rekke personer, på en beferdet offentlig plass og uten å være gjenkjennelig av andre enn venner og bekjente, er det klart at unntaket i åndsverkloven 1961 § 45c første ledd bokstav b får anvendelse.»

Redaktørforeningen har i saken fremholdt at dersom forelegget ble stående, ville det bli vanskelig for media å publisere bilder tatt på offentlige plasser.

– Etter mitt syn har statsadvokaten, og derved staten, krenket både Grunnloven § 100 og menneskerettighetene ved å innkalle journalister til avhør, og sette i gang en rettsprosess mot dem. Særlig infamerende er det at saken ble etterforsket av en enhet for «hatkriminalitet». Vi får se om det får et rettslig etterspill, sier advokat Eirik Vinje, som har representert HRS i saken.

Rett24 tilføyer for ordens skyld at artikkelforfatteren er medlem av Redaktørforeningen.