Hordaland tingrett har etter domstolsreformen to rettssteder, men stillingen som ble utlyst nå i vår skal som utgangspunkt ha kontorsted i Bergen.

Da to ledige embeter på samme rettssted skulle besettes i 2022, kom det inn 15 søkere. Til ett ledig embete i fjor kom det inn sju søkere. Denne gangen er det 11 kandidater som har meldt sin interesse for fast dommerstilling i Bergen.

Annonse

Are you ready to be part of a dynamic and rapidly expanding crypto company?

Hordaland tingrett har i dag 41 dømmende årsverk, og de 11 søkerne i denne runden er: 

 1. Ole-Bjørn Aase, utreder i Gulating lagmannsrett
 2. Erlend Baldersheim, advokat hos Regjeringsadvokaten
 3. Alexander Wagstaff, seniorrådgiver i Landbruks- og matdepartementet
 4. Bjarne Kvam, advokat i HLT Advokatfirma
 5. Kari Rørstad, spesialrådgiver hos Sivilombudet
 6. Sigrid Sulland, politiadvokat 2 i Vest politidistrikt
 7. Katrine Knudsen Mæle, konstituert lagdommer i Gulating lagmannsrett
 8. Kvinne, unntatt offentlighet
 9. Kvinne, unntatt offentlighet
 10. Mann, unntatt offentlighet
 11. Mann, unntatt offentlighet